Vår historia

De hembygdskurser som hölls i Simrishamn 1909 ledde till ett ökat intresse för hembygden och Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skånes bildande 1916. Det första museet öppnades i ett rum i Raabska gården 1917. Genom idogt insamlande växte samlingarna och trots utökade lokaler räckte utrymmet inte till. Tack vare en donation av Elisabeth Björkegren kunde museet flytta till Hafreborg, ett sädesmagasin i den Björkegrenska gården, 1956, där det fortfarande finns kvar.

En museiintendent, Gustaf Åberg, anställdes i slutet av 1930-talet och genom hans idoga arbete utvecklades museet och dess förnämliga samlingar av arkeologi, allmoge, textil, fiske och sjöfart. Verksamheten utökades med ett antal specialmuseer och i dag driver föreningen garverimuseet i Simrishamn och lantbruksmuseet i Hammenhög.

En omfattande omstrukturering genomfördes i början av 2000- talet, då en del specialmuseer avvecklades eller övergick i annan driftform, Hafreborg såldes till Simrishamns kommun som även tog över driften av Österlens museum samt ansvaret tillsynen för samlingarna.

Föreningen har genom åren gett ut ett stort antal skrifter inom olika ämnen. Sedan 2004 ges medlemsskriften Österlent ut med fyra nummer om året.

Genom stiftelsefonder kan Föreningen lämna ekonomiskt bidrag till olika verksamheter som ligger inom Föreningens intresseområden, främst till skriftutgivning och föremålsvård.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter