Bli medlem

Att vara medlem i vår förening innebär olika för olika personer. Några vill stödja det arbete vi genomför medan andra vill läsa om spännande saker i Österlent. Sen finns det ju de som vill vara lite mer aktiva och jobba lite tillsammans med andra medlemmar i olika aktiviteter. Oavsett vad just du är ute efter i ditt medlemskap är du varmt välkommen till oss.

Medlem betalar, inklusive 4 nummer av Österlent, 200 kr per kalenderår
Familjemedlemmar betalar 100 kr

Medlemsavgiften för 2018 är oförändrad 200 kronor för huvudmedlem och 100 kronor för övriga familjemedlemmar.

Har ni frågor eller funderingar kring medlemskapet i föreningen är ni välkomna att kontakta Barbro Chiru via e-post [email protected] eller telefon 0414-100 13.

Aktiv medlem

Att vara aktiv medlem innebär att man på något sett engagerar sig i föreningens arbete genom att t.ex. ingå i föreningens styrelse eller Österlents redaktionskommitté eller att arbeta som museivärd på Österlens museum, Garverimuseet eller Lantbruksmuseet.

Museivärd
Att vara museivärd i Österlens museums butik är givande på många sätt. Man får tillfälle att träffa  spännande människor som kommer in för att se museets utställningar eller handla i butiken. Man kan hjälpa medlemmar att betala in medlemsavgiften, ändra adressuppgifter eller ordna med presentkort på medlemskap att ge bort i present.

Medlemmarna bemannar butiken de flesta lördagarna mellan 10-14.

Kontakta Kerstin Thorén,[email protected] , 0414 143 85, för mer uppgifter.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter