Arbetsträffar sommaren 2021

Vid Montörsgården kl 18: 24 maj, 21 juni, 19 juli, 16 aug, 20 sept och 4 okt.

Vid Montörsgården kl 16: 18 okt

Medlemsavgift 2021: 75 kr per person

Plusgiro: 59 39 87-1


Editerad av: Monika Moberg (2021-05-16 11:42:38)