Arbetsträffar sommaren 2021 avslutade

Vid Montörsgården kl 18: 24 maj, 21 juni, 19 juli, 16 aug, 20 sept och 4 okt.

Vid Montörsgården kl 16: 18 okt

Medlemsavgift 2021: 75 kr per person

Plusgiro: 59 39 87-1


Förening:

Sventorp-Forsby Hembygdsförening

Ändrad av: Monika Moberg (2021-12-08 17:23:43) Kontakta föreningen
Skapad av: Monika Moberg (2021-05-16 11:39:28) Kontakta föreningen