Gotte-Lars stuga - Stenstugan - Krega kvarn


Gotte-Lars stuga, Stenstugan och Krega kvarn är tre intressanta byggnader som ägs av Tanums kommun men som förvaltas av Svenneby hembygdsförening. 

Editerad av: Helena Svensson (2019-04-02 18:55:11)