Naturreservat


Det finns fyra naturreservat inom Svenneby hembygdsförenings område. Det är Ulön-Dannemark, Valön, Svenneby Mellangård och Klockberget. Samtliga naturreservaten vårdas av Västkuststiftelsen.

Ulön-Dannemark är två öar, ca 300 hektar stort, som är förenade av ett näs och ligger utanför Heestrand. Ulön var bebott fram till sekelskiftet 1800/1900. Under början av 1900-talet bedrevs omfattande stenbrytning på öarna. Det blev naturreservat 1983. Läs mer här!

Ulön

Image

Ulön. Husgrunder från förra sekelskiftet.. Foto: Helena Svensson

 

Valön är en avgränsad halvö som ligger nordväst om Svennneby nya kyrka. Reservatet bildades 1968 och är 265 hektar stort. Läs mer här!

Svenneby Mellangård ligger på sydspetsen av halvön Hamntången vid Bottnafjorden. Reservatet bildades 1973 och är inte större än 3 hektar. Läs mer här!

Klockberget är beläget ovanför Svenneby gamla kyrka. 1932 blev berget naturminne för att skyddas från stenbrytning. 2011 blev det naturreservat och är enbart 0,15 hektar stort. På berget står kyrkan klocka som är från 1200-talet.

 

Förening:

Svenneby Hembygdsförening

Ändrad av: Svenneby Hembygdsförening (2021-03-10 08:44:27) Kontakta föreningen
Skapad av: Svenneby Hembygdsförening (2019-04-01 17:29:57) Kontakta föreningen