Resultat- och balansräkning


Resultaträkning  2018 2017
Intäkter, kr:    
Verksamhetsbidrag:     
 -Bidrag från Tanums kommun 3 000,00 3 000,00
 -Bidrag från Sparbanken Tanum 2 000,00 6 000,00
Vuxenskolan 486,00  
Gåvor 552,00  
Återbetalning 1 140,00  
Arrangemang, möten, lotterier 8 668,00 8 466,00
Medlemsavgifter 23 200,00 21 450,00
Försäljning 8 000,00 6 300,00
Summa intäkter 47 046,00 45 216,00
Utgifter, kr:    
Administration 2 654,00 750,00
El 6 250,00 4 418,00
Försäkring 4 540,00 4 452,00
Möten, lotterier 10 204,20 20 230,50
Medlemsavgifter 3 924,00 3 620,00
Varuinköp 3 417,00 6 608,00
Summa kostnader 30 989,20 50 627,50
Årets förändring, kr: 16 056,80 -5 411,50
     
Balansräkning  2018 2017
Tillgångar    
Kassa 359,4 441,4
Sparkonto 83 324,89 83 324,89
Betalkonto 36 341,62 20 202,82
Summa tillgångar 120 025,91 103 969,11
Eget kapital och skulder    
Eget kapital ingående 103 969,11 109 380,61
Årets förändring 16 056,80 -5 411,50
Summa eget kapital 120 025,91 103 969,11
     
     
Heestrand febuari 2019    
Kristina Karlsson    
Kassör    
Förening:

Svenneby Hembygdsförening

Skapad av: Helena Svensson (2019-03-07 15:04:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Helena Svensson (2019-04-02 18:38:36) Kontakta föreningen