Verksamhetsåret 2018


Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande: Kjell Johansson
Vice ordförande: Catharina Gynäs
Kassaförvaltare: Kristina Karlsson
Sekreterare: Helena Svensson
Övriga ledamöter: Inga-Lill Johannesson
  Britt Johansson
Revisorer: Astrid Andersson, Karl-Gustav Schevenius och ersättare Anita Hakeröd
Valberedning: Agneta Kallin, Sven Johansson och Anita Karlsson
Roteombud: Kristina Karlsson, Lennart Norén, Helena Svensson
  Anna-Greta Eriksson och Kjell Johansson
Tillsynsmän för hembygds- Kjell Johansson, Britt Johansson och Per J Andersson
gården och Stenstugan:    
Tillsynsman för Gotte-Lars stuga: Kjell Pettersson
Tillsynsman för Kregga kvarn: Kjell Johansson

Föreningen hade vid årets slut 232 medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kronor/medlem.

Förutom årsmötet, som hölls den 22 mars i hembygdsgården i Heestrand, har hembygdsföreningen anordnat följande aktiviteter under året:

  • Valborgsmässofirande i Heestrand deltog ca 100 besökare. Tal till våren hölls av Leif Karlsson, Bottna och och våren hälsades välkommen med kör- och allsång under ledning av Laila Håkansson. Efteråt serverades kaffe med smörgås och kakor i hembygdsgården.
  • Besök och vandring på Kiddön 2 juni. Allan Olsson berättade om ön och människorna som har bott där. 20 personen deltog.
  • 23 juni var hembygdsföreningen medarrangör till midsommargudstjänsten i hembygdsgården,
  • Årets kulturvecka 17 juli – 22 augusti, som började med vandringen på Valö och Gunnel Turpeinen som guide. Vandringen anordnades i samarbete med Västkustsstiftelsen.
  • Därefter var det dags för hembygdsdagen 20 juli vid hembygdsgården i Heestrand med sedvanlig loppis, försäljning av hembakat, lotterier och kaffeservering. Mats Almered, Heestrand och hans barnbarn sjöng under temat ”Hittar i Heestrand”.
  • Den 24 juli visades Gotte-Lars stuga och Gunnel Turpeinen berättade om Gotte-Lars och hans syster Lena.
  • Musikafton vid hembygdsgården i Heestrand den 15 augusti med allsång under ledning av Anita och Jan-Erik Hakeröd.
  • Kulturveckan avslutades den 22 augusti med en vandring på Sandbäck under ledning av ordförande Kjell Johansson.
  • Höstmötet hölls i hembygdsgården i Heestrand den 23 oktober. Jan Nilsson, författare till boken Hemskheter i Qville, Svenneby och Bottna berättade om mord i Heestrand.

Hembygdsföreningen har fått ett sponsorbidrag från Sparbanken Tanum på 2 000 kronor. Detta bidrag har används för inköp av mikron med högtalare. Samarbetet med Vuxenskolan fortsätter vilket innebär att Vuxenskolan stödjer föreningen ekonomiskt, administrativt och tekniskt/digitalt. Försäljningen av boken Hemskheter i Qville, Svenneby och Bottna, som började säljas i december 2017, går bra.

De som vill veta mer om Svenneby hembygdsförening kan gå in på föreningens nya hemsida www.hembygd.se/svenneby-hembygdsforening. Föreningen har även ett konto på facebook som är väl värd att följa.

Styrelsen genom

Kjell Johansson                                                              Helena Svensson

Ordförande                                                                     Sekreterare

 

Editerad av: Helena Svensson (2019-04-02 18:38:58)