H. NIKLASSONS SKILDRINGSVISA


VAR GOD OCH KÖP DEN

DEN ÄR 107 VERS KRIS KR. 1:-

1.

Jag har tänkt här många gånger 

och att skildra några vers

ja arbetet här på ”Banken”

och om sjuka ryggen min.

Den tjugoandre i tolfte

det var och i tjugoett

då tiden den var gången

då till nio på kväll.

2.

Jag då aldrig förr har rimmat

då någonting förut

ja det blir ej heller lätt

då sådant få fört ut.

Men Edisons hjärn-ledare

de kommer not till hjälp

med att ur min hjärne taga

de kan föra orden rätt.

3.

År nittonhundrafjorton

på Kristi dag det var

ja beslutet då blev fattat

bygga mig då granits hus.

Ja läget det var härligt

solen låg då alltid på

ja husen ner i dalen

kan jag då alla se.

4.

Ettusen meter härifrån

går Heestrands fjord förbi

och lite längre bortåt

kan brott och brand få se.

Ja de ror då av till Ulö

ångbåtar går här fram

ja där går många seglare

Kronans båtar och iland.

5.

En snäckskalsbank jag byggt uppå

för att få en säker bank

nunder hårda lera är

för det visade min brunn

På tomten låg en massa sten

mitt jobb det blev så tungt

där hade huggits sten förut

till Mexiko förts ut..

6.

I skroten här jag kilade

fick många vackra block

sen grävde jag då grunden här

fick dä skärv och sanden upp.

I västra hörn satt sten dit först

där berget det var brant

sen satte jag de andra ner

så vägdes noga av.

7.

Jag lade skiftet vågrät ner

så de skulle vara

jag mätte av till dörrens bredd

så den blev stor och bra.

Ja här längden bestämt fjorton

bredden var då tio fot

ja tanken var här höjden få

sex sten då upptill sju fot.

8.

I norra ändan av mitt hus

där röjde jag av först

två väggar fick jag gratis här

där skulle smedjan vara.

Jag högg och kilade i tur

och lade sten upp

ja det gick raskt undan

så jag kom till fönstren upp.

9.

Två fönster och utmättes

då stenen blev bestämd

då är det ock ju leare

få den i ordning satt.

Med två spett och plankebitar

och en gammal fiskesump

med detta fick jag klara mig

för att få stenen upp.

10.

Ja källaren då var färdig

som ni då här hör

ja så min gamla verkstad

den skulle placeras här.

Ja trehundra meter härifrån

där ja som han nu stod

han skulle bäras hel hit upp

så jag två rum kunde få.

11.

En lördags kväll då samlades

ja över tjugo man

då en stor skara småbarn

ja följde oss fram.

Ja det var ju lite krångligt

för oss att komma fram

ja nu jag och berömmer er

och tackar alle man

12.

Ja fönster, golv och dörrar

var då till att sätta in

ja sedan blev det trevligt och

då på nya platsen min.

Ja smedjan den blev nu också

då till hälften uppsatt här

och den tionde i tionde

det syns på bergväggen här.

13.

På femton var att ta itu

med skydd ja för min dörr

det är så obehagligt

nar regnet blöter dörr.

Ja trappan blev nu lagder då

i fyra steg dit ner

med tak också ett fönster här

ja läget härligt är.

14

Med här nu årtalet sexton

slår ihop med femton nu

då skulle jag instänga

den brädgård jag skulle ha.

Två murar satte jag och upp

i ändarne som ni ser

och långlinjen med stenstolpar som jag här stängt med tråd.

15.

För er jag då skall skildra

något om min sjuka rygg

och se´n då återgår jag

till det jag har begynt.

På nittonhundrafyra

kom det onda i min rygg

tre månader jag då haft det

då sker en explosition.

16.

På Heestrand i Sibirien

då höll på och drev ut block

tre hårda slag med släggan min

då tog ett hastigt slut.

Explositionen var då kraftig

ja det spratt åt alla håll

det gnistrade för ögonen

jag då inte kunde se.

17.

På tredje da´n efter detta

var jag fullkomligt frisk

men på nittonhndrasju

jag fick samma gikt igen.

Ja då alla dagar lika.

då månader och år

jag då sökt mycken doktor

dock ingen hjälp jag får.

18.

Jag mycket plågad är må tro

av gikten i min rygg

ja den kommer strax på stunden

när som jag krokig står.

Jag därför är då slagen

att i hårt arbete gå

och det kan ni då begripa

om ni mina ord vill tro.

19.

Ja, nu ha ni hört min klagan

kanske ock bemärker den

Ni kan tro det är mycket svårt

för mig i så många år.

Men det kanske än kan finnas

då någon läkare än

och som har sådan praktik

så jag ännu bot kan få.

20.

Ja, nu jag återgår igen

till de tvenne arbetsår

då skulle jag ock plantera

ni kan tro jag hade tur.

Till skolbarn då utdelades

en mängd med plantor då

som sedan jag av dem blev skänkt

så jag fick linjen ut.

21.

Av våran trädgårdsmästare

jag fyra aplar köpt

också en i åren fyra

den också burit frukt.

Men år ock vers i tjugoett

naturens vila kom

men också i stenhuggeri´t

den vilan nog blir lång.

22.

Nu var det till att ta itu

få skrot och skärven ut

också med spaden göra jämn

till potatisland för mig.

I regnigt år så gror här bra

men i tork det faller ner

men brukar allt i alla fall

få potatis nog för mig.

23.

På marken låg här stora block

och en mängd med sättesskärv

men arbetslusten den var god

för rent det skulle jag ha

Jag mången gång vid fyra, fem

gick dit i morgonstund

jag hackade och plockade

här för att få det rent.

24.

Tjugofyra vers det går i höjd

de plantor mig blev skänkt

dess namn jag här nämna skall

det är oxel, lönn och alm.

Jag vide har med palm i mars

asp och ek ja björk och rönn

Ja gran och fur går också an

kastanjet pryndnad bär.

25.

Ja fruktträd har jag flera här

i pär- i plom- och krus-

jag flera tänkt att skaffa mig

men jag vet inte när.

Utsikten min planterad var

där finns inte många kvar

ty jorden var förtunner där

här berget var för flat.

26.

Men naturens gud är solen

den giver liv och död.

det nästan rent grämmer mig

här kommer goda ord.

Ja morötter och rödbetor

brukar här då att ha

ja och nu har begynt här

med jordgubbar också.

27.

Rabarber också lök här

ja trivs nog här så bra

pioner och strandpiltar

ja nattens blommor med.

Då solen den går neder

på natten sprider ut sin doft

då från sista da´r i juni

tills nattens första frost.

28.

Ja nu får här frångås då

de tvenne arbetsår

ja på slaget klockan tolv då

här nu lämnar tjugoett.

Ja min dystra kvala vaka

går in på tjugotvå

jag önskar också alla

att bättre framgång få.

29.

Jag nu får återgå igen

till nittonhundrafjortons år

ja där vi får vår enna del

till vår första morgontår.

Jag skall för er berätta

det var mig en ren slump

ja sedan vi får kokat det

då brukar det bli sump.

30.

När detta verset då går ut

på omskärelsens dag

då skall det ock redas ut

om vattnet i min brunn.

På marken tjugo fot från knut

djupet var nog tvenne fot

dit vattnet skulle ledas ut

av Jonasson och mig.

31.

Min mening var ju här och den

att gräva en djuper grop

och packa här med sättesskärv

för att leda vattnet hit.

Från källaren skulle utgå

en trumma här nu också

i källarne ej vatten blir

för sanden är för djup.

32.

Vi båda två vi grävde nu

tills det blev för trångt

så jag gick upp och tog emot

Jonasson han grävde upp.

Han träffa nu här gul-lera

där under stenknabbern var

nu kommer vattnet här fram

du källa i stället får.

33.

Ja kunde jag här källa få

goder tur jag har ju då

ja så är vi djupt under då

så vattnet rinner hit ändå.

Vi ta´r och gräver ner en bit

ja då ta´r stensätter den

sedan jag och täcker den

då mästerverk det blir.

34.

Ja grävningen gick åt djupet

och jag drog pytsar upp

ja två och tre med lera blå

vatten emellanåt.

Ja nära emot kvällen då

vi träffade fast grund

ja märkligt här nu och då

en berghäll i leran låg.

35.

Verktyger nu framskaffades

för kilning skulle pågå

då skrot fick transporteras bort

för att goda bitar få.

I botten var den fyra fot

upptill en sex sju fot

ja där gick åt en massa sten

men här var ingen brist.

36.

Med några ord jag kom ifrån här

med botten i min brunn

men hällen som jag talte om

två kanter här jag fann.

I tvenne hörn jag mätte upp

fyra fot inunder här

där leran då var väldig hård

ja även sten här var.

37.

Ja murningen påbörjades

fyra sten jag tippa ner

på goder grund de vilar nu

fyrkantig den och är.

Men detta sätt gick ej an

att tippa dem så ner

jag måste sätta upp en bock

så fira dem då ner.

38.

Ja stenen höggs och lades ner

det höjde sig rätt bra

ja kriget hade brutit ut

dä landstormsman jag var.

När hälften var uppmurat

fick jag mitt tyngsta bud

att mig genast inställa

på Kvistrums krigsförråd.

39.

Vi blevo snart utrustade

till Fjällbacka drog

där blev vi väl mottagna

av folket må ni tro.

Ja kronans kost var goder

emot den på Backamo

ja befälen voro snälla

beskedliga också.

40.

Min tjänstetid hos Kronan

tog en tid av fjorton da´r

och då jag fick inlämna

allt som då Kronans var.

Men egen krona behöll jag

också en tid efter det

men nu är den dock gången

till bröd och bränsle med.

41.

Jag var nu här på Banken

då genast tog itu

jag byggde på de skiften

så tänkte jag ju då.

Tolv fot är brunnen djuper

tre steg från stugans östra knut

där vatten jag uppdrager

då här med kätting nu.

42.

Till byggningen av huset

var nu till att tänka på

då med något förskönande

fick jag här föregå.

Ja hösten då på sexton

då jag och började på

jag här skulle ha en grotta

stolar och ett granits-bord.

43.

Då med schaktningen till denna

jag träffade ett block

det måste undanrödjas

jag här det kila upp.

Det fick ett slag av släggan

jag förstod att botten var

då grävde jag här runt den

ja tre fot och sex han var.

44.

Så min första kran var färdig

då med den jag lyfte upp

sen fyllde jag med skroten

då med sand och jord på det.

Årtalet sjutton synes

på bergväggen också här

syrener då blev satta

och en stor nyptorn breve´.

45.

På arton jag begynte

förlängte då mitt hus

det var ju det jag nämde

då i verset förtivå.

Nu grävde jag då grunden

lade två fots stenar tvärs

den skulle jag då ha frostfri

dubbla murar också fyllt.

46.

Ja måtten var här lika

det var då fjorton fot

de sjutton sten från grottan

dem jag satte neder här.

Ja då och på denna kanten

var och då gott om skrot

jag fick då  här en hel del sten

jag då strax här satte ner.

47.

Mitt lösa berg var nu och slut

tog nu och öppnade ett brott

ja detta brottet räckte

och finns en hel del kvar.

Jag mången gång om kvällen

vid lycktan kilat sten

för alla lediga stunder

fick jag också passa på.

48.

Ja högg och kilade i tur

som jag då förr har sagt

på detta sätt det höjde sig

fick så ha en större kran.

Ja hösten var nu och kommen

trävirke jag bringa hem

ja också nu på vintern

då och förfärdiga den.

49.

Nu får jag för er berätta

något om min reparation

då vid sjutton år jag köpte

min första cykel då.

Jag har då farit vidt omkring

cyklometern visar det

ja högst på nittonhundrasex

tvåhundrasjutti mil.

50.

På denna tid tillverkades

cyklar av våran gode smed

när jag en tid då denna haft

då fick jag reparera den.

Ett borr nu och tillverkades

av min faders gamla fil

och en gammal borrevinna

med den jag brösta ner.

51.

När denna var reparerad

då en provtur skulle ha

men denna jag ej kan glömma

jag då här nämna skall.

På denna tid tillverkades

gummiringar massivt då

och i Gunneröd höga backe

mot Övertunn det bar.

52.

När farten var som störst då

halva ringen då sprang upp

och igenom ryggen slog

räckte helt till nacken upp.

De första slagen voro hårda

då jag sa´ lågt aj aj

jag trodde ryggen kluven var

men så ej förhållandet var.

53.

Vid denna tid det rann i mig

att bli en reparatör

men några år förgingo dock

då jag tog och började.

På nittonhundra och sex

de kom här

också till det jag hade lust

det förhand slagit in.

54.

Men det har varit krångligt då

på den banan slå sig fram

det här penningar alltid fattas

till verktyger här för mig.

När jag då här något köpt

med dem jag då här flera gjort

nu har jag här en stor del

men fattas verktyger än.

55.

Det mången gång är krångligt då

med cykelreparation

det nerver här då rätta kan

men strax får stukas ner.

I dess dåliga tider

kan ej hålla delar nog

de äro då nu dyra

det går många pengar åt.

56.

Ja krångligt är på många vis

det blir och med Primuskök

då på den krigiska tid

Lunda-lampan lyste mig.

Kaffekvarn kakelugn och spis

får då reparationer ha

men det som och är värst av allt

kom ej med dubbla paraply.

57.

Då i verset förtiåtta

jag nämte om en kran

då nittonhundranitton kom

ja kranen fördig var.

Då kunde jag ur brottet

ja draga dem och fram

också hugga dem på bänken

lyfta dem då sedan upp.

58.

Vid östra hörn stod kranen först

då räckte den här nästan bort

men när som muren den steg upp

då fick jag kantra bort.

Den dubbla muren kom nu upp

på detta året nu också

ett sextums skift jag lade ut tre tum snyggare det blev.

59.

Jag hinde och två skift då till

detta året också nu

då verktyger jag plocka hop

de lediga stunder slut.

Så där ja mitt i vintertid

och årsskifte då ja är

då dagarne ja korta är

vill jag helst ha eld upphör.

60.

Ja graniten var här hårder

men kila sig slät och bra

jag många borr och mejslar skärpt

till denna byggningen.

Mitt beting var här då bestämt

på förhand redan nu

då skulle fönstren göras

att sättas in nästa år.

61.

Med sextett vers och jämt ett år

här då jag börjar på

den änden skall i år upp

det nu jag har bestämt.

Tre skift jag hade nu igen

var ej så godt att reda sig

här stenen den blev längre

då ställningen sviktade.

62.

I översta sten

emellan båda fönstren här

där högg jag in årtalet

nittonhundratjugo då.

Fönsterhålens höjd var då

här fyra fot och fyra tum

jag tyckte de var höga nog

bredd tre fot och fyra tum.

63.

Det sista skift här lade ut

en tum utkring de andra nu

det prydde här väggen då

den blev inramad nu.

Ja höjden här från grunden ner

är femton fot och fem tum ´

de äro och indelade då

här i fjorton skift.

64.

Ja muren var nu och färdig

till tak fanns också trä

det drog jag nu uppå här

lade knäppa ner.

Med såg och yx ja vinkel med

stämjärn pän´ och hammare

de voro mycket lättare

att föra upp och ned.

65.

Då en frukost i juni

jag då lade ryggåsen upp

den tolfte uti sjätte

i året tjugo då.

Min verkstad måste rivas

tak till tak går också an

det var ju och förlite

då drogs nya bräder på.

66.

Nu var det till att lägga golv

mina verktyg skulle hit

de gamla väggarna skall bort

för nästa arbetsår.

Ett ru skulle här inredas

i källaren för mig

här tänkte jag bo i två år

komma sedan högre upp.

67.

Jag borde och något nämna

om stenhuggningen också

ja den tid är då långer för mig

tjugonio år i sommar.

Jag då ledig blev

från stenhuggningen på ön

arbetsstyrkan reducerad

till förmån för yngre släkt.

68.

På landfast mark i Heestrand

stukat blev av detta krig

på sex år här ej drivits har

av våran arbetsgivare.

En norsker man har här sin drift

norska kronan är så låg

det kan dröja längen än

innan Beer han börjar på.

69.

När jag på Banken börja här

trodde på en god framtid

men den här strax grusat blev

från Ulö och i spillror lagt.

Ja slagen kan man då och bli

men besegrad aldrig här

på spillrorna av detta fall

ett rike ja tänkt bygga skall.

70.

I höst jag noga övertänkt

skaffa mig en större plats

jag äger här en såningsman

skrev då till denne man.

Herr Saxon sådde genast ut

tre da´r härefter kom då brev

att i Hökerum fantes rum

där härligt läge en rik bygd.

71.

Jag sände då strax brev dit bort

frågte då den gode man

om han mig något låna kan

men kunde ej besträcka mig.

En veckas tid den rika bygd

där penningen fall ner

den var och i denna tid

timpengen här fall ner.

72.

Ni kanske här nu övertänkt

ni som här cyklar har

ja hemma och i edra kök

primuskök och diverse slag.

Om jag och pengar nu fått lånt

hade farit härifrån

det ej så lätt få en igen

mången gång ni stått här bed.

73.

Nu hade ni här goder tur

av min dåliga otur

av mig här tryt och sägas

kan det ni också här förstår.

Om eran cykel sönder är

bringa hit den då i tid

heller och ni med edra kök

lördags kväll vill jag ha fri.

74.

Nu får jag då här stanna kvar

en tid så jag får se

om det sig något ändra kan

ja ville ha det färdigt här.

Men går det ej till min fördel

jag här strax arbete får

då ingen mig förneka kan

sälja på auktion då.

75.

Då kan jag resa härifrån

till en annan yrkesgren

alltså till snickaryrket då

till det jag och har lust.

Men längre fram i någon vers

skall jag och försöka då

med något då som ledare

dur hjärnan kastat fram.

76.

Jag tankspridd blev i dessa da´r

min vedbod som jag bortglömt har

den ligger bakom smedjan här

knappt syns för stugan min.

Tillbyggningen av smedjan

även här bortglömt har

men arton här blev det gjort

den är tretton och arton fot.

77.

Det högsta och av allt

brandmuren också jag uppsatt

där röken här går upp

i denna kalla tid.

Har nu också varit eld upphör

tjugoett nu kommet är

det var ju och det arbetsår

så i verset sextisex.

78.

Det första som jag gjorde nu

kranen här jag flytta ut

muren var då samman bunden

gjort med det tunna skift.

För transport här med stenen

en stenbjörn jag då gjort

den var nu till att kantra på

men tungt att draga fram.

79.

Dur brottet skrot var undan röjt

en del sten då kilat var

här satt jag upp min lilla kran

då här lyfte block på bänk.

Tre skift jag hade kilat nu

det räckte till fönstren upp

då högg jag fönsterstenane

den bräck jag mejslat har.

80.

Jag lade nu det tunna skift

det var jag här noga med

för dessa måste ligga jämt

så det ingen vikt skulle bli.

De långa sten som står uppå

högg jag så de vilade

ja också blott på ändarne

tunna sten kan lätt gå av.

81.

De hål som jag lämnat här

för indragning här för band

de stenars mått då bestämt

för att få säkert band.

Det tredje skift jag här satt upp

här på jordens Mars

då var jag och vid fönstren här

det har jag fotografi på

82.

Ja fönstren och utmättes här

det mått jag förut sagt

dörrens bredd förut utmätts

tre fot samt två och en halv tum

Dörren ej utvändigt syns

men gå då in i smedjan

här är den två fot från västra  knut

höjd sex fot och sex tum

83.

Den sten jag kilat var här slut

men med sex sju hål

kan få två också då de längsta

sten som syns i väggarne här

Med stenens längd var noga

ja krångligt mången gång

då längden vill ha lika

här i denna änden och

84.

Har huggit en i sänder

så dragit fram och hivat upp

detta är ock det värsta då

och stenens bestämt blir.

Nu murar jag hela da´r

i stenhuggeriet fick jag slut

för tillfället är ock ledig

för annat arbete.

85.

Det faller sig besvärligt

för mig få stenen bort

då till översta långväggen

fördålig plats med ställningen.

Ja, ett år och tillbaka

min högra arm förslappad är

också den av gikten

ej heller den kan gnidas bort.

86.

Ja tiden är då inne nu

med cykelreparation

därför är det krångligt nu

med dessa ställningar.

Ja nu blir det blott

på dessa lediga stunder nu igen

som jag kan mura något

och fattas här två skift igen.

87.

Arbetet är ombittligt nu

men går ändå raskt uppåt

nu har jag farit runt igen

sista skiftet börjat på.

Den långa sten över dörren

den band här gått ihop

ja hörnets höjd blev här uppsatt

och fönster-stenarne.

88.

Det skiftet nu fullbordades nittonhundratjugoett

den tjugosjätte i fjärde

den stenen fick ett hurra då.

Den längsta sten i huset

i västra röstet är

den ligger under fönstret

sex fot och sex och en halv tum.

89.

Den minsta sten i väggen

är ja åtta kvadrat-tum

inmurad är vid dörren

den vinkeltrappa jag går upp.

Då hösten och på tjugo

här gjorde detta dörrehål

från källaren och smedjan

kan gå till alla rummen här.

90.

Av råkopp huset är uppsatt

men trappan huggen till grad två

ja den är bara två steg hög

i december nu uppsatt.

Det mesta utav stenen här

också då av mig uppsatt

på också lediga stunder

så många som jag kunde.

91.

Nu börjar veset nittioett

här jag lägger knäppa ner

nu också smida hakar

sätta fast för stromen här.

Ja ryggåsen blev och lagder

till den andra spikad fast

ja den tjugonde i sjunde

alltså i året tjugoett.

92.

De andra åsar lades ner

trossningsbräder hade jag

när också dessa lades ner

då gick många spikar åt.

Ja vindskjer och uppsattes

sen var det till att börja på

ja och med tjärepappen

den med läkten fästes fast.

93.

Nu skulle röst inklädas

det är gjort med bräder och risp

ett fönster och i vart röst

som nu lyser ovanpå.

På smedjan och på vedboden

ny papp jag lade på

alltså jag har det tätt och godt

en gång tänkt mig tegel få.

94.

Det rum som jag här uppsatt först

skulle inredas nu

ja då här sattes stolpar upp

dem lades bjälkarne på.

Ja trossningen blev lagder

mellan bjälkarne fyllt

ja bräder var nu blott igen

till källarummet då.

95.

Ja nu hade jag hemburit här

en massa torrer tång

tjärepappen slogs nu på

stolpar med bräder börjades.

Då ja en bit så här i sänder

fick jag då stoppa fullt

ja fyllningen emellan här

ja den är då sex sju tum.

96.

Stenväggen och bestruken var med avfallstjära varm

ja några dagar och förut

nu är väggen femtom tum.

Ett provisoriskt golv är lagt

med verktygen flytta hit

här har ja det varmt och godt

det är ljust och trevligt här.

97.

Källarefönstrens mått jag ej nämt

dess höjd tre fot och tre tum

och tre har lika bredd som höjd

i öst två fot och sju tim.

Min tanke och varit har

källaren till verkstad ha

till detta är den också bra

ovanpå till boningsrum.

98.

Den vedbod som här knappt syns

till den jag återgår igen

jag tänkt mig här i detta år

potatiskällare här ha.

I golvet här jag gräver upp

sedan här ja murar då

här har jag en massa blick

som då är bra till det här.

99.

Vedboden här jag en gång tänkt

förlänga till tjugo fot

ja bredden mellan sex sju fot

hyvelbänken skall här va´.

I brottet finns här som ja sa´

räcker och till här det blir bra

sen rör jag upp då här för skärv

sen kan ja här blommor ha.

100.

Med jämna hundra vers här nu

går den fina trappan upp

en utredning här skall göras

med rummens storlek nu.

Längd elva fot och fyra tum

bredd elva fot och sju tum

längd nio fot och åtta tum

höjd sju fot och tre tum.

101.

Det mått jag här omtalat har

det är alltså engelskt mått

det är bra inpräntat här

av våran arbetsgivare.

Till dessa rum det fattas nu

inredningsvirke också päng

men tänker nu beskrivningen

något och inbringa skall.

102.

I verser sjuttiofem ja de ledarne

de sa´åt mig

tillspörj de rika jag då tror

mången skänker också dig.

Det känns för mig tungt det här

men världen är ju stor och rik

ej heller jag är förste man

som ber er om någon päng.

103.

Det också är mäniskans plikt

att sköta om sitt liv

och jag har det så fuktigt här blir här

en förtidig död.

Ett exemplar av skildringen

sänder världens rike man

ja Rockefeller heter han

han brukar skänka päng.

104.

Ej heller jag då Edison

skall icke glömma bort

han är då också världsberömd

ledaren berömmer jag.

Om de rike nu skänker päng

så jag huset färdigt får

det kan få ske en liten tid

mitt liv blir ej så långt.

105.

Jag viste när jag började

denna skildring skulle bli lång

men den blev allt här längre

än jag mig förställt.

Ja tre fyra vers om dagen

är av mig sammansatt

ja ledarne fick jag spara

för få den rätt sammansatt.

106.

Min arbetsdag varit lång

sen jag med detta arbete

och reparationer börjat på

jag fyra fem uppstått har.

Ett styft arbete det har varit här

med skildringen också

jag nästan ingen skola har

men hjärnans ledare är bra.

107.

Den tjugotredje i förste

vers etthundrade och sju

avslutning skall nu också ske nittonhundratjugotvå.

Min postadress ja säger nu

Heestrand, Hamburgsund

och klockslaget nu halv-åtta i kväll
Hans Niklasson.

Förening:

Svenneby Hembygdsförening

Ändrad av: Svenneby Hembygdsförening (2019-03-07 18:38:41) Kontakta föreningen
Skapad av: Svenneby Hembygdsförening (2013-01-06 17:07:01) Kontakta föreningen