Bidrag från Thordénstiftelsen

Thordénstiftelsen har beviljat Svenneby hembygdsförening bidrag med 7 000 kr till gardiner för föremålsvård.


Editerad av: Helena Svensson (2019-12-18 14:03:46)