Välkommen till Svenneby hembygdsförening!

Föreningen bildades 1946 på initiativ av Olof Evensson, Ekelid. Han var under många år föreningens allt i allo. När Evensson började sin insamling av gamla föremål var intresset hos allmänheten, för att tillvarata gamla saker, svalt. Det sade att ”sôn gammel skid ä väl enget å ta vare på”.  Föreningens uppgift är enligt stadgarna bl a värna om och vårda hembygdens miljö- och kulturarv.

 


Editerad av: Helena Svensson (2021-03-17 14:12:19)