Husen i hembygdsparken 3


Byfinkan

Gamla finkan låg tidigare vid Uhlins lid, finns sedan 1964 på Hembygdsgården. Idag kan man se cellen och dess spartanska inredning med den hårda britsen på golvet. Nu används den andra delen av finkan till förråd

Editerad av: Göran Eriksson (2019-01-10 16:53:27)