Om oss

Svenljunga hembygdsförening bildades 1956.

Svenljunga hembygdsförening bildades 1956. Dess första styrelse var Alf Jernlid, Walla Bowald, Elsa Hilmersson, Birgit Andersson, Ingemar Jansson, Gustaf Bynander och Rune Gedda. Styrelsens första uppgift blev att få en lämplig plats för sin verksamhet. Efter en inventeringsrunda kom man fram till ekdungen på Landbogårdsområdet vid Karolinelund skulle vara idealisk. Markägaren disponent Gösta och fru Eivor Brodén donerade ett stort markområde till den nya föreningen. Familjen Nilsson i Gnipebo hade en ryggåsstuga, som föreningen fick överta. Två av föreningens medlemmar, Axel Widar och Olle Axelsson, båda snickare, åtog sig att sköta nedmontering och flyttning samt uppsättning av stugan i Svenljunga Hembygdspark.

Invigningen av stugan ägde rum den 29 juni 1958 i strålande solsken och med en stor publik. Sång av Svenljunga Sångkör, samt Neckenlåtar på fiol av tandläkare Richard Nyman. Medverkade gjorde även museiintendent Albert Sandklev från Varberg.