Valborgsmässofirande

Valborgsmässoafton 30 april kl.18.00 i Svenljunga Hembygdspark. Vårtal av Monica Segernäs och sång av Seniorklang. Alla hälsa välkomna.

På gång

Föreningen håller på att lägga in äldre foton på miljöer och personer i www.bygdeband.se . Bygdeband är en av Sveriges största föreningsdrivna webbplats, som ägs av Sveriges Hembygdsförbund. Idag finns över en miljon platser, personer, bilder och dokument registrerade som berättar om människors liv runt om i landet. Databasen är öppen för alla att söka i och kräver ingen inloggning. Detta gör att Bygdebands material kan sökas exempelvis via Google.

Har du material, som du vill dela med dig av t.ex. fotografier på platser och personer, äldre vykort från Svenljunga-Ullasjö, dokument som beskriver händelser och personer samt kartor, hör av dig till Göran Eriksson, e-post: [email protected]

 

Svenljunga Hembygdsförening 60 år

1956, alltså för 60 år sedan bildades Svenljunga Hembygdsförening. I april detta år samlades några intresserade och i maj samma år kunde det första styrelsemötet hållas. Styrelsen bestod av Alf Jernlid, Elsa Hilmersson, Birgit Andersson, Ingemar Jansson, Gustav Bynander och Rune Gedda.

Området som hembygdsgården ligger på donerades av Gösta och Eivor Brodén och det första huset, Gnipebostugan kommer från Gnipebo i Ullasjö och har skänkts av familjen Nilsson. Invigningen av stugan skedde den 29 juni 1958.

Efter hand har gårdsmagasinet, finkan, smedjan, sockenmagasinet, annexet till prästgården, som är från 1722, och överdelen till Svenljunga första transformator flyttats hit. Parken med stugorna har blivit samlingsplats för olika aktiviteter. Under somrarna har parken hållit söndagsöppet sedan 1980 med servering och underhållning i form av musik, sång, friluftsteater, hantverksutställningar etc. Här har under senare år Valborgsmässoafton firats liksom Nationaldagen den 6 juni. Midsommarafton anordnas årligen kring den lövade stången. Sedan två år tillbaka även friluftsgudstjänst på Midsommardagen.

Ett stort tack till alla de som under dessa 60 år bidragit med ideellt arbete och stort engagemang till vad denna Hembygdspark är idag.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter