Svedvi-Berg Hembygdsförening

Utgivna skrifter

Böcker som finns att köpa på Skantzen

Svedvi under 1900-talet
År 1943 försvann det gamla namnet Svedvi och ersattes med Hallstahammar
som genom sina industrier var mera känt.
Endast sockenkyrkan fick behålla namnet Svedvi.
I folkmun har Svedvi-namnet bestått och kommit att betyda området utanför
tätorten.
Boken innehåller berättelser om livet i bygden och visar hur en bygd med
livaktiga kulturella inslag utarmas för att allt skulle föras över till tätorten.
Var det bättre förr? Ja – det får läsaren bedöma.
Pris 150 kronor

I skrivarprojektet ”Kvinnoliv i Västmanland” ingår ”Jobbet i livet”
författat av kvinnor i Hallstahammar.

Det är en omväxlande och färgstark samling berättelser om vad innebar
för kvinnor att ge sig ut i arbetslivet i mitten av 1900-talet.
Pris 50 kronor.

Minnets eldar, Thure persson
ISBN 91 7328 5854 Stockholm 1989, 242 sidor.
Utgiven av Thures dotter Maya Ågren.
Thure Persson bodde i Hallstahammar 1907- 1956 och har skildrat
liv och leverne.
Pris 50 kronor.

Om järn och människor
Ekomuseum Bergslagen
Berättelser i landskapet
Guidebok
Pris 150 kronor

Of man and iron
Ecomuseum region Bergslagen
Tales from a Region
Guidebook
Price 150 SEK / 15 Euro

 

Titlar på Hallstahammars & Kolbäcks bibliotek
På biblioteket finns mer än 200 titlar under sökbegreppet ”Hallstahammar”
Denna lista är ett urval av dessa.

Bergs socken, Byggnadsinventering 1975.
Bergshanteringen / Holger Carlsson. Hallstahammar 1996. – 41 s.
Bergslagens pulsåder. Strömsholms kanal 200 år. Västmanlands läns museum
Dal-Olle, klok gubbe i Berg / sammanställt av Holger Carlsson. -25 s.

Emigranter från Hallstahammar / Holger Carlsson. -42 s.
En smedsläkts historia / sammanställd av Holger Carlsson och Olle Lindqvist
Fem steg över parketten / Holger Värnlund om Rudolf Värnlund Fornlämningar i Kolbäcks och Säby socknar / Ulf Malmgren 1972.

Guide bland Hallstahammar gamla industrier / Evert Gustafson
Hallsta Hammare/ sammanställd av Holger Carlsson Hallstahammar.
En hembygdsbok / Elimar Ellnemark Hallstahammar i mitten av 1700-talet / sammanställt av Holger Carlsson.

Hallstahammar, krönika 1900-1995 / sammanställd av David Lunde
Hallstahammar ”ur inlandsisen”, ett utkast till historik / Holger Carlsson
Hallstahammars Bruk 1885-1894 / Holger Carlsson.
Hallstahammars Bruk (II) / Holger Carlsson.

Hallstahammars Bruks historia / E. Alfred Jansson.
Hallstahammars kommuns historia / Börje Teijler.
Hallstahammars natur och flora / Ulf Malmgren. 1970
Har Du rötter vid Skantzen?: Bofasta 1795-1925 / Holger Carlsson Kolbäcksdalen berättar del 1-10. 1970-1995
Kolera-epidemin i Hallstahammar på 1850-talet / Holger Carlsson
Lancashire-smeden / sammanställd av Holger Carlsson och Olle Lindqvist.
Mantalslängd år 1805 för Strömsholms Fögderi i Västmanlands län.

Något om järnframställning / Holger Carlsson
Något om smedernas liv / sammanställt av Holger Carlsson.
Orts-Original i Hallstahammar / Holger Carlsson
Sju-syskonlinden sammanställt av Holger Carlsson
Soldater / Holger Carlsson
Spanska sjukan i Hallstahammar / Holger Carlsson
Strömsholms kanal / Bonzo Berggren
Strömsholms kanals historia / Gustaf Nerman. Uppsala 1909
Strömsholms kanals historia / John Hägglund. Västerås 1968
Svedvi och Säby socknar, Kulturhistorisk byggnadsinventering
Svedvi skolväsende genom tiderna / Knut Värme. 1944

Svenskarna och deras skatter / Holger Carlsson
Sveriges krigsmakt under mitten av 1700-talet / Holger Carlsson
Säby – min hembygd / sammanställd av Kurt Larsson
Säby – min hembygd – Soldater & soldattorp / Kurt Larsson
Säby – min hembygd – Utnäs gård / Säby hembygdsförening, Kurt Larsson
Sörqvarns Industrier / Holger Carlsson
Trångfors smedja / Holger Carlsson. Hallstahammar 1997
Trångfors smedja, historik och husförhörslängder / Holger Carlsson
Vår hembygd – Säby 80 år, Kolbäck 20 år / Kurt Larsson och Rune Larsson
Vår hembygd [Talbok]: Säby 80 år, Kolbäck 20 år
Västmanlands Läns Landstings Centrala Verkstadsskola / Holger Carlsson
Älvsborgs lösen för socknarna Berg, Kolbäck, Svedvi och Säby år 1571

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter