Svedvi-Berg Hembygdsförening

Stiftelsen

Stiftelsens styrelse 2012
Verksamhetsberättelse 2011
Verksamhetsberättelse 2010

Trångfors stiftelses årsmöte 2010.
Deltagare:Kent Friman sekreterare Kultur & Fritid; Harry West, Bulten AB;
Kurt Larsson Kolbäcks Hembygdsförening; Lars Lysén Stiftelsens ordförande;
Tord Högström Ovako; Olle Lindkvist Ideella gruppen; Ingemar Velander IF Metall; Bo Ahlkvist revisor Kanthal; Anders Geidemark Svedvi Berg Hembygdsförening; Hans Pettersson Kanalbolaget; Sune Hansson kassör Kanthal; och Carl Magnus Gagge  Västmanlands Läns Museum.
Foto Susanne Pershagen

 

Trångforsstiftelsen bildad 1988, har som syfte att restaurera, bevara och levandegöra smedja och kolhus i Trångfors. I stiftelsen finns representanter från Hallstahammars kommun, näringsliv, fackförbund och hembygdsförening.
För upprustning av smedjan har bidrag erhållits från Riksantikvarieämbetet, Hallstahammars kommun, Bulten AB, Kanthal AB, Hallstahammars Bruk, Hallstahammars Bult, Lions med flera.

Det blev under 1600-talet vanligt bland borgarna i Mälardalen att investera i järnhanteringen. Vid Trångfors anlades år 1628 en stångjärnshammare av köpmannen Adolf Willemsson från Västerås. Den sysselsatte en mästersmed och två drängar.

Byggnationen av Strömsholms kanal, vilken avslutades år 1795, innebar stora förändringar för Trångfors. Kanalen kom att dragas genom herrgårdstomten. Herrgården revs och en ny uppfördes vid Åsby och var inflyttningsklar 1787. Trångfors nuvarande smedja uppfördes 1799 och erhöll rättighet att för all framtid ta sitt driftvatten direkt ur kanalen.

När det statliga privilegiet fanns, begränsades produktionen till 135 ton om året. Vid lancashiresmidets införande 1875 ökades produktionen i hög grad och inriktades på tillverkning av smältstycken. Dessa förädlades vid andra bruk, bl a vid Hallstahammars Bruk. År 1900 nådde Trångfors en topp i tillverkningen på 3.100 ton.

Konkurrensen från bessemer- och martinmetoderna blev för stor och driften lades ner 1915. Vattenkraftutvinningen kom dock att fortsätta vid smedjan, då en elektrisk kraftstation anlades 1917 och drevs in på 1980-talet. Den är nu utriven och på dess plats har den forna klensmedjan återinrättats.

Kolhuset från 1800-talet är ett av de få i landet som bevarats till våra dagar. Kolryssarna kördes in på bron, som löper under taket och kolet tippades ner i ladan.

Renoveringen av smedjan sker av ideellt arbetande pensionärer. Vanligtvis sker arbetet på måndagsförmiddagar under den varma årstiden. Intresserade är då välkomna att se hur arbetet fortskrider. Under 1995 påbörjades nytillverkning av det stora vattenhjulet.

SPONSORER VID RESTAURERINGEN AV TRÅNGFORS SMEDJA.

Beijer Byggmaterial AB
Bjurenwalls AB
Bosses ring och bandservice, Ramnäs
Bufab
Bulten AB
Bultens arbetarförening
Engströms mekaniska
Finnveden-Bulten AB, nuvarande
Frimo Stålteknik AB
Hallstahammars kommun
Hallstahammars stål AB
Kanthal AB
Kolbäcks Allmaterial
Lions
Lundins grävmaskiner
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Metall 98
Ovako, nuvarande
Riksantikvarieämbetet
SANDVIK
Sparbanksstiftelsen Nya
Studieförbundet Vuxenskolan
Svedvi-Berg Hembygdsförening
Åsby Kött- o. Vilthandel

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter