Svedvi-Berg Hembygdsförening

Trångfors smedja

English version

 

Holger Carlssons berättelse om Trångfors Smedja

 

Trångfors smedja och gamla kraftstationen.

Smedjan och kraftstationen håller öppet lördagar och söndagar i juli kl. 13.00 – 16.00. Övriga tider enligt överenskommelse på telefon 0220-17409. Aktuella program se under ”Hitta aktivitet”

I den restaurerade lancashiresmedjan visas en imponerande mumblingshammare och fyra härdar från järnframställning. Kollada, gnisthus och kolmila ligger inom området.
Öppet lör-sön under juli kl. 13-16.
Övrig tid för gruppbokning genom Ordförande Lars Lysén tel 0220-129 85 eller 073-9635057 eller Svedvi Berg hembygdsförening tel 0220-17409.

Arbetare vid Trångfors får pris 2013

Från Svedvi-Bergs hembygdsförening bildades 1988 en grupp för att rusta Trångfors smedja. Sedan dess har ett gäng entusiaster samlats vid smedjan varje måndag från april till oktober.

Deras mål har varit att återställa den gamla smedjan till det skick den hade när den var i bruk. De ideella arbetstimmarna är många. Antalet personer har varierat; gamla deltagare har fallit ifrån och nya kommit till. Lars Lysén basar med varsam hand över gubbarn.

De har lyckats sätta igång en lancashirehärd och den sju ton tunga mumblingshammaren fungerar. Nu är Trångfors smedja klar för användning. Varje år håller de öppet, visar och levandegör smedjan vid många tillfällen.

I år tilldelades arbetsgruppen Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförenings verksamhetspris.
/KL

Arbetslaget den 20 maj 2013.

Kurt LarssonFotograf: Kurt Larsson

 

Per Sörman i Trångfors 2012

Korngrynskaka i pausen. Karl Bürger och Börje Tibbling steker fläsk till korngrynskakan med lingon

 

Trogen publik

Arbetslaget 2012-05-28
Henry Bergqvist, Sune Bent, John Jonsson, Alf Bylin, Daniel Sköld, Ove Lindgren, Bernt Westman, Kjell Mjöberg, Olle Lindqvist, Börje Tibbling, Georg Johansson, Lennart Lindgren och Lars Lysén.
Foto Kurt Larsson

Studiebesäk från Kungliga Tekniska Högskolan 2011
Studenter från Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm har åter besökt Hallstahammar och sett vad vi har att erbjuda. Besöket ingår som en del i en excursion i mastersprogrammet ”Environmental Engineering and sustainable Infrastructure” (EESI, ung. samhällsplanering och hållbar infrastruktur).
I år 2011 var antalet studenter ovanligt lågt, 20 personer, förmodligen p.g.a. att utländska studenter (utanför EU) numera måste betala för sina universitets- och högskoleutbildningar i Sverige.

Vid besöket i Hallstahammar får man ett historiskt perspektiv på användningen av vatten, dels som transportmedel (Strömsholms Kanal) dels som livsmedel (dammarna för infiltration av ytvatten) dels för kraftproduktion (Sörqwarn, Trångfors smedja, Muséikraftverket i Trångfors, samt slutligen Mälarenergis nya kraftverk under jord).

Vid årets besök kunde mumblingshammarens stämma höras igen efter nära 100 års tystnad.
Besöket i smedjan var mycket uppskattat av studenterna från alla världens hörn. Under åren har ca 200 utlandsstudenter besökt smedjan och fått med sig värdefulla intryck från oss i Hallstahammar.

Mumblingshammarens stämma hörs

Guide Lars Lysén
Text Richard Grün
Foto Daniel Sköld

”Järnstämplar” från smedjorna i Hallstahammar
Ägarna till järnstämplarna (från vänster).
TrångFors, Casper Netterbladt
(kopparsmedja från 1761),
Hallstahammars AktieBolag samt
Hallstahammars
Manufacturverk (järnsmedja från 1790-talet).

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter