Ordningsregler för Bultfabrikens arbetare 1895.pdf