Elransoneringskort och hushållslicenser för fossila bränslen.pdf