Hammarteatern slår igen - programblad nyårsrevy 2001-2002.pdf