Flicka som arbetande rättare - tidningsklipp VLT 1962-11-09.pdf