Förteckning över hemvärnsmän för vilka Kamratföreningen betalar medlemsavgift i skytteföreningen.pdf