Svedvi-Berg Hembygdsförening

Medlemskap

Stöd hembygdsföreningen genom att bli medlem.
Årsavgiften 150 kr per person.
Plusgiro: 82 07 68-0
Postadress:  Svedvi Berg hembygdsförening, Skantzen 734 40 Hallstahammar

Ange namn och adress på talongen.

[email protected]

Två nummer per år av Skantzen Tidningen ingår.

 

 

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter