Svedvi-Berg Hembygdsförening

En God Jul och ett Gott Nytt År

Vi vill rikta Ett stort och hjärtligt tack till alla våra medlemmar och besökare som var och en bidragit till föreningens arbete som kulturbärare, under det gångna året.
Med en önskan om en God Jul och ett Gott Nytt år.

Styrelsen
Svedvi Berg Hembygdsförening

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter