Svedvi-Berg Hembygdsförening

Björsbo skola

 

Senaste nytt från Björsbo skola juni 2014
Midsommardagens traditionella andaktsstund som kyrkan svarade för, lockade ett 50-tal besökare till Björsbo. Mycket trevligt förstås. Alla har hjälpts åt o Gösta höll fint välkomsttal! Vatten o avlopp fungerar nu och likaså toaletten med tvättställ. På tisdag kommer elektriker och kopplar in varmvattnet mm. Onsdag 25 juni kl 13 –17 ca, finns arbetsgruppen i Björsbo för sista gången före sommaruppehållet. Då kommer även VLT för att göra ett reportage och ta några foton. Hoppas hela arbetsgruppen kommer, eftersom vi ska “föreviga oss”, efter som vi tycker, en mycket lyckad och trevlig vårsäsong i Björsbo. Måndag 23 juni kl 1400 ca, kommer några av oss i gruppen att rapportera till styrelsen i Svedvi Berg Hembygdsförening om läget och om vårt förslag att öppna sommar- och bokcafé i Björsbo söndagar kl 13-17 under juli och augusti månader.
Vi har börjat anteckna oss för vilka datum som vi kan ställa upp och svara för serveringen. Så här ser det ut hittills – några skall återkomma när det kan passa:
6/7        Inga-Lill o Leif Iwarsson
13/7        Ingrid o Bengt Borg
20/7        Laila o Sören Johansson
27/7        Lotta o Nils-Erik Eriksson
När det gäller böcker så har en hel del kommit in och finns på plats. Regina har gjort i ordning boklådor, som jag hämtade i torsdags, så inget mer behöver hämtas på Skantzen för tillfället. Men vi tar gärna emot fler böcker från alla håll!
##############################################################

Björsbo skola, historik och noteringar från restaureringen.
Björsbo skola i Bergs socken byggdes 1878 och lades ned 1950.
Därefter har huset ägts av Svenska Kyrkan, som sålde det
till hembygdsföreningen 2002.
Föreningen avser att på nytt inreda huset som en gammal byskola,
som kan användas av dagens skolbarn i Hallstahammar och
kringliggande kommuner, till exempelvis ”gammaldags
skoldagar” och andra kultur- och naturstudier.

 

###############################################

Vi har tidigare rapporterat om Björsbo skola i norra Bergs församling utanför
Hallstahammar. Svedvi Berg Hembygdsförening hade då erhållit 50000
kronor i investeringsstöd från Länsstyrelse, mycket tack vare
Länsbygderådets stöd. Hur har det sen gått med arbetet på
skolan? Redaktionen har varit i kontakt med arbetsgruppen som träffas
en gång i veckan under sommarhalvåren.
Redan 2007 började gruppen arbetet med restaurering av skolbyggnaden.
Idag ligger huset inbäddat i högt snötäcke, men vid en husesyn kan
konstateras att mycket har hänt under de tre år sen arbetet påbörjades.
Skorstenen är nymurad med nya rökgångar, hela taket är nylagt med
tegel och nya vattenrännor och stuprör uppsatta.
Plåtslagare har även satt ny plåt kring skorsten och på alla vindskivor.
Entredörren har fått ny karm och den tidigare delvis murkna
timmerväggen bredvid är ersatt med friskt virke.
Den flagnade målarfärgen på veranda och alla fönster är bortskrapad
och nu är alla vita partier grundmålade.
Arbetsgruppen har också hunnit rödfärga en gavel av huset.
Elevernas ingång på baksidan, som består av en utbyggnad, är
också under reparation och en firma är beställd till våren att
lägga papp på verandan och elevernas ingång. När det varit dåligt
väder har en del invändiga reparationer utförts.
Förutom 50000 kronor från Länsstyrelsen har hembygdsföreningen
bidragit med 32000 kr, Hhrs kulturnämnd 5000 kr och
Svenska kyrkan 5000 kr.
Sommaren 2009 bidrog Länsstyrelsen med ytterligare 30000 kr och
hembygdsföreningen med 10000 kr.
F n finns en ansökan inlämnad till Länsstyrelsen och
Hembygdsförbundet för att få del av avsatta pengar för bevarande
av kulturbyggnader i vårt land.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Avslutning av årets aktiviteter 2012

Tårtälskaren no 1

Avslutning hösten 2012 med tårtkalas

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Björsbo, Sören Johansson

Björsbo, Göran B

Björsbo, Lars Håkan K.

Björsbo, Nils Olov A

Björsbo, Asko Pekkanen

Björsbo, R.Fredin

Björsbo, Leif Ivarsson

Björsbo, Nils O Andersson

BBjörsbo, Nils Olov Andersson, Gösta Lundblad, Arne Bertilsson, David Lunde

Björsbo, Göran Berg, Sören Johansson

Björsbo, Leif Ivars

Björsbo, Rolf Linde

Björsbo, Lars Håkan Karlsson

Björsbo, Sören J. Nils E. Björklund

Björsbo, Nils Erik Björklund

Björsbo, Sören Johansson, Nils Erik Björklund

Björsbo, Maj Britt Larsson, Bengt Borg

Björsbo, Gösta Lundblad

Björsbo, Nils Erik Eriksson, Gösta Lundblad

Björsbo, Göran Berg

Björsbo, Rolf Fredin

Björsbo, Nils E Björklund

Björsbo, Arne Bertilsso

Björsbo, Nils Olov Andersson

Björsbo, Bengt Borg

Björsbo, Leif Ivarsson, Gösta lundbladFotograf: Björsbo, Leif Ivarsson, Gösta lundblad

 

 

Björsbo, Arne Bertilsson

 

Nils-Olov m.fl.

Björsbo, R.Fredin

Björsbo, uthuset före renovering

Björsbo, Gösta Lundblad, Arne Bertilsson

 

Björsbo, fr.v Bengt, Rolf,Arne,Gösta

 

Östra gaveln färdigspikad

Per-Olov Pettersson spikar foder

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
#######################################################################################
Arbetsgruppen fortsätter med restaureringen 2010 med start
torsdagen den 15 april kl 13.00. Nya medarbetare välkomnas!
Det finns uppgifter för alla. Medtag kaffekorg och ett glatt humör!
Sista åren har arbetsgruppen bestått
av Nils-Olov Andersson, Göran Berg, Arne Bertilsson, Bengt Borg,
Rolf Fredin, Leif Iwarsson, Gösta Lundblad och David Lunde.
Många ortsbor är intresserade kommer gärna på besök,
ofta i samband med att kaffekorgarna plockats fram och då
många roliga episoder från skolans historia berättas.
Om några år hoppas Svedvi Berg Hembygdsförening att elever
och ortsbor kan nyttja skolan, som då
ska vara färdigrustad i 50-talsstil!
På bilderna syns Gösta Lundblad, Arne Bertilsson, Nils-Olov Andersson, Rolf Fredin och Leif Iwarsson.
Brev till
Länsbygderådets tidning  2007-08-21
Vi har ju lyckats erhålla 50000 kr till upprustning av Björsbo skola.
Länsbygderådet som vi sökte investeringspengar hos, vill att jag
skriver lite till deras tidning, för att inspirera fler att söka.
För några år sendan erbjöds Svedvi Berg Hembygdsförening att av
Svenska kyrkan att köpa Björsbo skola för en symbolisk summa av 1 krona.
Björsbo skola i Berg är kommunens äldsta bevarade skolbyggnad och hembygdsföreningen såg ett historiskt och kulturellt värde i att skolan
bevarades och rustades för att kunna visa dagens ungdomar hur en byskola
såg ut och fungerade för 100 år sen.
Del av arbetsgruppen
Under våren 2007 kom vi i kontakt
med Länsbygderådet i Västmanland och insåg efter samtal med
styrelse och anställd att här fanns möjligheter att söka och
eventuellt erhålla investeringsstöd till Björsbo skola. På
Länsbygderådets hemsida kunde vi utläsa hur ansökan skulle fyllas
i och vi fick även tips och hjälp från Monica Lindkvist på
kansliet i Köping.
Vi förstod att några kriterier var
speciellt viktiga för att nå framgång i vår ansökan. Ett
kriterium var att en s k affärsidé skulle finnas för projektet.
Det var i vårt fall lätt att ange eftersom vi under ett par års
tid har arbetat till och från med denna idé för Björsbo skola:
Återställa skolan i ursprungligt skick och erbjuda Hallstahammars
och även andra kommuners skolor att ge sina elever några dagars
undervisning i Björsbo skolas 1920-årsmiljö;
– Erbjuda Svenska kyrkan att förlägga gudstjänster i skolan några
gånger per år;
– Bjuda in kommuninnevånare och turister till Björsbo skola att där
få uppleva en svunnen skolmiljö;
– Utarbeta en turistbroschyr om
Björsbo skola och dela ut den till kommuninnevånare och turister
som besöker Skantzen i Hallstahammar;
Ett annat kriterium var att ett
styrelsebeslut skulle finnas på att även egna pengar satsas förutom
eventuellt investeringsbidrag. Därför beslutade styrelsen att 32000
kronor av sparade pengar skulle investeras vid ett positivt besked
från Länsstyrelsen som fattar beslut efter rekommendation av
Länsbygderådet.
I vår ansökan till Länsbygderådet
angav vi också att våra två anställda i Hembygdsföreningen genom
fler arbetsuppgifter, som ett upprustat Björsbo kommer att innebära,
får en större anställningstrygghet. Dessutom avser vi att
avgiftsbelägga studiebesök och vistelser i Björsbo skola.
Under första veckan i juli fick vi det glädjande beskedet att vi beviljats
50000 kronor i investeringsstöd för Björsbo skola!
En arbetsgrupp har nu i augusti kommit igång med planering av rusten.
Det blir i första hand förbättring av tak och murning av skorsten och dess
rökgångar, som vi tar oss an nu i höst.
Två medlemmar ur arbetsgruppen rapporterar varje månad till
hembygdsföreningens arbetsutskott om arbetets fortskridande.
Svedvi Berg Hembygdsförening delar
gärna med sig av hur ansökan utformades mer i detalj och hur vi
kommer att lyckas med Björsbo skolas upprustning.
Kontakta gärna
undertecknad eller besök vår hemsida www.svedviberg.se där mycket
mer står att läsa om föreningen och även om Björsbo skola.
Leif Iwarsson

Arbetsglädje i Björsbo

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter