Solhaga

Helgagården 1/32 senare Solhaga. Huset på bilden är det som fanns före 1917 då det nuvarande byggdes. Bilden är från slutet av 1800-talet
På bilden till höger är ägaren Carl Johan Svensson f.1833 och hans hustru Anna Catarina f. 1830. Till vänster mågen Clas Gustavsson f.1865, dottern Alma f.1888 och hustrun Olivia f.1860. Övriga är tjänstefolk

Helgagården 1/32 senare Solhaga

1861 köper skollärare Per August Hultman med hustru Margaretha Hultman (f. Rydberg i Krakarp Skärstad socken) och deras 7 barn från Skärstad, Helgagården 1/32 som avstyckats från Helgagården. Ägare till Helgagården är då Johan Andersson och hans hustru Eva-Stina Carlsdotter. Köpesumma 2000 +500 (för husen) Riksdaler Riksmynt.
1864 flyttar Hultmans till Hjo.
1864 köper Per August Malm från Ödeshög Helgagården 1/32
1872 i oktober säljer han Helgagården 1/32 till skomakare Johan Engstrand som kom från Massachusetts USA. Men P.A.Malm bor kvar till mars 1873 då även han flyttar till Hjo
Engstrand blir inte kvar länge utan säljer redan 1873 till ägaren av Svarttorps Norrgård Carl Johan Svensson. Engstrand flyttar till Djuvarp 1873.
14/3 1874 flyttar Carl Johan Svensson med hustrun Anna Katarina från Norrgården in i Helgagården 1/32 samtidigt som han arrenderar ut Norrgården till Carl-Johan Petersson-Blad från Roestorp.
1887 säljer Carl Johan Svensson Norrgården till sin dotter Olivia och måg Clas Gustavsson.
1903 dör Carl Johans Svenssons hustru Anna Katarina.
1/4 1910. Clas Gustavsson köper Helgagården 1/32 av sin svärfar Carl Johan Svensson och Carl Johan Svensson flyttar till Forserum. Efter 10 år i Forserum flyttar Carl Johan Svensson tillbaka till Svarttorps Norrgård 17/2 1920 och dör där 10/9 1926 av ålderdomssvaghet 93 år 1 mån. 19 dagar gammal.
Från 1910 till 1927 finns inga uppgifter om boende men nytt bostadshus (för 2 familjer) byggs 1917 och ny ladugård 1921.
1928 Clas Gustavsson med hustrun Olivia och dottern Alma från Norrgården flyttar in i Helgagården 1/32. Sonen Einar Gustavsson övertar Norrgården.
1934 dör Olivia.
1941 dör Clas. Einar Gustavsson köper marken(åkrar + betesmark) och Alma (Einars syster) köper huset (fastigheten Solhaga).
1942 flyttar Alma åter till sin bror Einar i Norrgården.
3/7 1942 hyr Ture Floren och Hulda f. Sandell (hon var lärarinna i Övravad och Hässlarp 1914-1921) från Jönköping av Alma Gustavsson och dom flyttar 23/11 1945 till Huskvarna.
1945-46 säljer Alma Gustavsson Solhaga till Eskil och Ida Jonsson från Hässlarp (Köpeskilling 13.000 kronor) som flyttar in.
9/2 1951 dör Eskil Jonsson och i oktober flyttar änkan Ida Jonsson flyttar till Huskvarna och säljer fastigheten till Valentin och Ingrid Ohlquist från Ljung i Östergötland som flyttar in 5/11 1951.
Sedan 1998 ägs fastigheten av Joachim och Anna Elofsson (Anna är barnbarn till Valentin och Ingrid Ohlquist)


Förening:

Svarttorps Hembygdsförening

Skapad av: Svarttorps Hembygdsförening (2018-10-24 16:30:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Svarttorps Hembygdsförening (2018-10-24 16:38:14) Kontakta föreningen