Gamla huset på Svarttorps Norrgård 1907

Gamla huset på Svarttorps Norrgård 1907
Johan o Ida Kylberg köpte Svarttorps Norrgård 1907 av Karl Andersson och 1909 byggde Johan den ladugård som finns nu.
På fotot Ida o Johan Kylberg med döttrarna Elin o Naemi (gift  1911 med Artur Johansson Brunseryd) vid det gamla huset på Svarttorps Norrgård. Detta hus revs och nytt byggdes 1926 av Oskar o Emilia Nicklasson.
Oskar Niclasson arrenderade Svarttorps prästgård till 1919 då han köpte en gård i Lövfällan.
Nicklasson hade inte flyttat till Lövfällan men efter ett besök där, på hemväg till prästgården träffade han Kylberg som sa att du var förståndig som köpte en mindre gård för jag tycker att Norrgården är för stor för mej. Nicklasson sa då att han tycker att Lövfällan är för litet. Vi byter gårdar sa Nicklasson och så blev det, med ett handslag var affären gjord. Nicklasson köpte Norrgården och Kylberg köpte Lövfällan 1919. Så smidigt gjorde man affärer förr.
1952 blev Linnea o Gustav Fornander ägare till Norrgården. 1971 blev Barbro o Karl-Axel Bragd ägare och 2015 blev deras barnbarn Anders o Niclas Svensson ägare till Norrgården 

Förening:

Svarttorps Hembygdsförening

Skapad av: Svarttorps Hembygdsförening (2018-04-11 18:54:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Svarttorps Hembygdsförening (2018-10-24 17:12:22) Kontakta föreningen