BRUKSHISTORIEN

Historien och traditionerna berättar olika om
hur fyndigheterna på Gruvberget blev upptäckta. En version är, att lappen Olov
Tålk visade för en av ägarna till Kengis bruk, Abraham Momma, att vid hans kåta
fanns grön mull. Mullen visade sig innehålla 18% koppar. Momma hade då funnit
Storgruvans riktiga kopparmalm.

Det var den 28
November 1655 som bröderna Momma erhöll tillstånd från Bergskollegium att bryta
malmen. Byn Svappavaara var då född och där brukar man räkna med att byns
historia börjar.

Man vet ganska väl hur
Gruvberget och byn Svappavaara såg ut under den första gruvepoken. Det finns
nämligen bevarade kartor från 1660 över hyttplatser i byn och över
anläggningarna på Gruvberget. En bergsverksrelation från 1673 beskriver byn
ganska ingående.

Efter Bergskollegiums
tillstånd 1655 dröjde det till 1657 innan byggnaderna, transportlederna och
flodupprensningarna var klara så att den första råkopparn kunde transporteras
med forsbåt till Kengis bruk för garning (rening). Trots att råkoppartransporter
på Torne Älven led skeppsbrott och gick till botten, fortsatte
verksamheten.

Gruvbrytningen i
Svappavaara pågick i 30 År, Sedan började malmen att bli svåråtkomlig då
gruvorna blev djupa och vattenfylldes. Bröderna Momma Reenstierna saknade
kapital till driften. Bruken var konkursmässiga.År 1686 anses gruvbrytningen ha
upphört helt och arbetarna blev uppsagda.De som kunde flyttade från
orten

Till slut, på
1710-talet, fanns endast ett 20 tal personer kvar där familjerna Stålnacke och
Spett var i majoritet. De arbetade med att sovra igenom varphögarna. Några kor
och renar gav till livets nöd torft.

Arbetarna i
Svappavaara kom från Tornedalen, Finland, Västerbotten och från mellansvenska
bruksorter. Det finns ett inslag av vallonättlingar bland dem som kom
söderifrån.

På Gruvberget fanns ett 20-tal byggnader cirka
200 meter sydost om gruvorna. Där bodde gruvarbetarna.Vid Kopparhyttan vid
Kotijoki fanns stugor för bruksdränger, bruksbetjäning och präst eller
brukspredikant. Denne hette Anders Nilsson Tornberg. En barberare eller
fältskär, den tidens läkare, fanns också en tid. Han hette
A.Fleischer.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter