Byggnation av servicebyggnad


Image

Efter många års diskussioner om behovet av en byggnad med dels toaletter, och dels ett bättre kök, har vi nu glädjen att se våra önskningar förverkligas! I höstas påbörjades byggnation på Kyrkebol, dvs vår fastighet i Ornunga och färdigställdes under våren. Vi har anlitat Rydlers Bygg som byggare och Claesson Entreprenad i Ornunga som markentreprenör, dvs lokala företag med förankring i bygden. Byggnaden invigdes sön den 19 maj 2019.

Projektet har blivit möjligt genom de bidrag vi erhållit från Vårgårda kommun, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Sparbanksstiftelsen Alingsås. Pengarna från Länsstyrelsen administreras av Jordbruksverket och är en del av landsbygdsprogrammet, som delvis finansieras av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Vi är mycket tacksamma för dessa generösa stöd!

Här kan ni följa hur projektet tagit form. Den nya byggnaden är en tillbyggnad av ”smedjan” på gården och är i två våningar. På nedre plan blir det två toaletter med ingång direkt utifrån och ett rejält förrådsutrymme. Det övre planet innehåller en handikapptoalett och ett rejält köksutrymme med plats för mindre samlingar och sammanträden. Handikapptoaletten nås med ingång från gaveln som vetter mot grannfastigheten. Anslutande markytor kommer att anpassas för bra tillgänglighet. Utöver själva byggnaden har vi borrat en ny vattenbrunn och utfört en helt ny avloppsanläggning. Det nya fibernätet i bygden är också anslutet liksom en ny elservice.

Det det nya huset har blivit ett stort lyft för både oss medlemmar och alla som besöker oss vid midsommarfirandet, lördagssamlingarna och under Ornungastämman!

Förening:

Svältornas Fornminnesförening

Skapad av: Karl-Erik Rydler (2019-03-04 15:14:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Karl-Erik Rydler (2020-06-16 20:48:37) Kontakta föreningen