Ornungastämman


Ornungastämman 2020

På grund av Corona-pandemin kommer det inte bli någon spelmansstämma 2020, i väntan på bättre tider arrangerar vi dock två konserter som i corona-anpassad form kommer att ha en mindre live-publik samtidigt som de live-streamas. Dessutom en rad live-streamade workshops. Resterande konserter gör vi om till utomhuskonserter på kommunens äldreboenden. Mer info om programmet och biljettförsäljning kommer inom kort!

Spelmansstämman har byggts upp kring den låtskatt som finns i Ornunga. Här tecknades det på 1930-talet upp låtar efter spelmannen Johan Albert Pettersson. Eftersom han hade mycket kontakt med de resande har resandefolkets musik en naturlig plats i programmet.

Ornungastämman arrangeras av Svältornas Fornminnesförening och Västergötlands spelmansförbund med stöd av olika bidragsgivare och sponsorer.

Program för Ornungastämman 2020 finns på www.ornungastamman.se . 

Information om förköp kommer.

Har du frågor kring arrangemanget? 

Kontakta Jenny Gustafsson på [email protected]

Varmt välkomna!

Editerad av: Karl-Erik Rydler (2020-06-16 20:47:18)