Välkommen till Surahammars Hembygdsgård

Anders LindbergFotograf: Anders Lindberg

Surahammars Hembygdsgård

Surahammars Hembygdsgård ligger vacker belägen nära Kolbäcksån.