Kölnan


Kölnan

Kölnan stod ursprungligen vid Klockarsäter på Prostskogen. Flyttades till Hembygdsgården1956.

Kölnan användes för två viktiga uppgifter. Varje höst användes den vid linberedningen. Under regniga dagar torkades säden där. Kölnan har en murad stenugn utan skorsten. Röken fick söka sig ut genom en liten glugg på baksidan av huset. När elden tagit sig stängdes rökhålet.
På långsidorna ovanför eldstaden finns två hyllor eller lavar på vilka man kunde sitta vid bastubad. Från lavarna och till en längsgående stock ovanför eldstaden lades smala stänger. På detta golv ställdes lin- och sädeskärvarna för att torka. Det torra linet togs ut genom den övre luckan.
Ofta fanns en utbyggnad, fortsättnng av taket utan väggar, där linet bearbetades. Mindre torkhus för enbart linberedning saknade övervåning. Dessa kallades "basta".
Kölnan användes även för beredning av malt. Kornen fuktades och fick sedan gro inne i värmen.

Förening:

Sunne Hembygdsförening

Skapad av: (2012-10-05 12:12:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sunne Hembygdsförening (2019-01-14 10:48:25) Kontakta föreningen