Smedjan


Smedjan stod tidigare vid gården Där Sör i Bråten Gettjärn. Ägaren Erik Thyberg skänkte smedjan till hembygdsföreningen 1971.

Den uppfördes på sin nuvarande plats samma år. Smedjan är från 1800-talet och användes  mest  för reparationer och tillverkning för gårdens behov av redskap.
Nästan alla verktyg som finns i smedjan har skänkts av hemmansägaren Gunnar Spets, Skönberga Gård, Lysvik.

Editerad av: Therese Stenmark Jansson (2019-01-14 10:49:22)