Skvaltkvarnen


Skvaltkvarnen

Kvarnen är från Östra Maggebysäter och har stått vid Trehörningsbäcken, där den utgjorde gräns mellan Maggeby och Gårdsjö hemman.

Kvarnen är från början av 1800-talet och användes fram tills sekelskiftet av skogställena i Gårdsjö.

Johan W. Jansson i Maggeby köpte kvarnen den 7 maj 1930 av Emil Olsson i Gårdsjö, han skänkte den på 1940-talet till Sunne hembygdsförening. Den blev uppförd på sin nuvarande plats 1956.

Namnet skvaltkvarn kommer av att hjulstocken står lodrätt upp och ner. I nedre änden är stocken, försedd med skovlar som av vattnet drivs runt. Från övre änden av hjulstocken går en axel upp genom den undre till den övre kvarnstenen och vrider den runt vid malningen. Även finns en primitiv anordning att lyfta stenen något vid start och att reglera till grövre eller finare mjöl. Vår skvaltkvarn är numera eldriven och fullt fungerande!

Förening:

Sunne Hembygdsförening

Skapad av: (2017-04-03 12:12:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sunne Hembygdsförening (2019-01-14 10:49:12) Kontakta föreningen