Askersbygården


Askersbygården
Huset en tvåvånings parstuga uppförd i slutet av 1700-talet i Askersby av Jon Jonsson född 1729 och Ingeborg Persdotter född 1738.

De fick  1760 dottern Kerstin som 1783 gifte sig med Jon Olofsson född 1755. Mågen Jon  Olofsson blev förutom hemmansägare även kyrkvärd.

På trappstenen inristades hedervärde kyrkvärden Jon Olofsson och Kerstin Jonsdotter. Gården fick namn efter Jon Olofsson och kallades När Jon Orsan.  Huset pryddes med målade tapeter med citat ur Salomos ordspråksbok. Gården gick i släkten ända till Johan Jonsson född 1858 död 1947.

Grannen köpte fastigheten och sålde bostadshuset vidare till Sunne hembygdsförening. Byggnaden invigdes 1957 och är huvudbyggnad på Sunne hembygdsgård.

Förening:

Sunne Hembygdsförening

Skapad av: Therese Stenmark Jansson (2017-06-13 09:34:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sunne Hembygdsförening (2019-01-14 10:47:47) Kontakta föreningen