STYRELSEN 2019


Ordförande Thomas Berglund 

Vice ordförande Kerstin Meric 

Sekreterare Gerd Karlsson 

Kassör Therese Stenmark Jansson 

Ledamöter:
Curt Stenmark
Cecilia Hörnsten
Trudy Colijn

Ersättare:
Rolf Örnborg                                                                                                                                                                     

Johan Berglund                                                                                                                                                     

 Inger Stenmark                                                                                                                                                               

Yngve Nilsson

 

Revisorer:
Ingvar Bengtsson
John Montgomery

Revisorsuppleanter:
 

Valberedning:
Sammankallande Lena Eriksson

Firmatecknare:
Thomas Berglund och Therese Stenmark Jansson var för sig

Sunne hembygdsförenings e-post
[email protected]

Förening:

Sunne Hembygdsförening

Ändrad av: Sunne Hembygdsförening (2019-05-14 17:49:55) Kontakta föreningen
Skapad av: Sunne Hembygdsförening (2018-04-13 08:09:48) Kontakta föreningen