Om oss

Välkommen till Sundsjö Hembygdsförening, årets hembygdsförening i Sverige 2019. Var med och gör vår hembygd till en trivsam plats. På Hembygdsgården i Torsäng arrangerar vi tillsammans diverse evenemang. Det är roligt och ett bra sätt att lära känna varandra i bygden. Kom och var med!

Sundsjö hembygdsförening är en aktiv och ungdomlig hembygdsförening. Vi är ca 250 medlemmar med en gemensam hembygd. Styrelsen består av 10 ledamöter med en medelålder på 39 år.

Verksamhetsberättelse 2018

Din hembygd är där du just nu bor. Var du än kommer ifrån. Hur gammal eller ung du än är. Vilket yrke du än har eller inte har. Du är välkommen i din hembygdsförening. Vi finns till för att skapa gemenskap och samhörighet mellan oss förr, nu och i framtiden. Var med på våra evenemang och kom med i gemenskapen som medlem.

Under detta år har hembygdsföreningen visat sig vara viktigare än någonsin. En ny funktion har vuxit fram. Sommaren var hetare och torrare än någonsin i mannaminne. På många håll i Sverige uppstod skogsbränder. Utanför Gällö brann ett stort område. Brandmän och soldater kämpade för att släcka bränderna men utan mat och annan utrustning kan man inte släcka. Föreningens ordförande tog initiativet och många medlemmar engagerade sig för att samla ihop allt släckningsarbetarna kunde behöva. Folk skänkte pengar och saker. Föreningen organiserade gåvor och köpte in mat och annat som behövdes.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till er som deltagit i föreningens verksamhet under året. Det har också varit ett år då vi fortsatt att genomföra många verksamheter som kan locka barn och vuxna tillsammans. Hembygdsföreningens roll som kriscentral vid behov är en trygghet för oss alla och vi kan fundera vidare på hur föreningen skulle kunna- hjälpa till ifall något händer. Hembygdsföreningen blir en trygghet för alla oss som bor i vår hembygd.

Hösten som följde bar spår av sommaren, bland annat genom den tackfest som ordnades för alla som hjälpt till under bränderna, och tillkännagivandet från Bräcke kommun att Sundsjö Hembygdsförening tilldelats priset som Årets Björn, tack vare insatserna under bränderna.

Vaktmästare

Hembygdsgården fick nya vaktmästare sommaren 2018. Jonna Hylén & Stina Hylén är uppväxta i Revsund och flyttade tillbaka till Jämtland efter många år i Uppsala respektive Göteborg och Stinas sambo Martin Königson är inflyttad västkustare. De är intresserade av odling och förbereder ett trädgårdsland nedanför bakstugan inför sommarsäsongen 2019. De har även skaffat höns som på sommaren får gå frigående på hembygdsgårdens gårdsplan. Många barn som besökt hembygdsgården har uppskattat att hälsa på hönsen! De nya vaktisarna har ett stort kulturintresse och har arrangerat några musikevenemang på hembygdsgården under hösten 2018.

Föreningsarbete

Vid årsskiftet 2018/2019 hade föreningen 237 registrerade medlemmar.

Styrelsen har bestått av ordförande Ulrika Nyberg, sekreterare Lowissa Wallgren Frånberg, kassör Ulrika Larsson, Therese Nygren, Ingrid Göransson, Erik Söderholm och extra ledamot Mats Nilsson.

Sammanträden

Förutom årsmötet med konstituerande möte har styrelsen haft sex protokollförda sammanträden. Därutöver har styrelsen haft kontinuerlig intern konversation via sms, Supertext och med medlemmar och allmänhet via föreningens Facebooksida, Hembygdsgården i Torsäng.

Revisorer har varit Lennart Berggren, Elisabeth Hansson och som ersättare: Elsa-Britt Andersson. Föreningen har inte haft någon valberedning.

Väv och handarbetskommittén: vilande.

Dräkt och textilombud: Ulrika Larsson, Katarina Thunegård, Katarina Tronde

Barn och ungdomsombud, Monica Lundström

Registrering av föremål, dokumentation: Lennart Nilsson, Fredrik Tronde

Byggnads och underhållskommitten: Olof Söderlund, Staffan Granlöf.

Ledamöter i krönikekommittén: Stina Hylén, sammankallande och Lowissa Frånberg

Istället för byombud ombads medlemmar att anteckna intresse för deltagande i föreningens verksamhet enligt styrelsens föreslagna verksamhetsplan.

Hembygdsgården har hyrts ut vid 7 tillfällen sedan augusti och använts av föreningen själv vid 21 tillfällen.

Bakstugan har hyrts ut vid 26 tillfällen och använts av föreningen själv vid 3 tillfällen.

Slöjdklubben har träffats varannan måndag under terminen i slöjdlokalen, ca 10 tillfällen.

Evenemang

Den 25 februari hölls en städfest på hembygdsgården. Hela nedervåningen städades och köket sorterades och märktes upp.

Den 26 februari hölls stickkafé i samarbete med hemslöjdföreningen. Årsmötet hölls den 25 mars och innehöll förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar och smörgåstårta en spännande föreläsning av Torbjörn Marklin om ödesbölen i Sundsjö socken.

Den 26 mars ordnades Påskpyssel i sam-arbete med hemslöjdsföreningen.

Under sommaren arrangerade föreningen Sundsjöslingan där cirka 50 personer deltog i en cykeltur runt Sundsjön. I juli ordnades en trevlig sommarfest med kesfil och kolbullar och i augusti var det dags för surströmmingsskiva för många hungriga och glada sockenbor. Ett stickcafé hölls den 24 september i samarbete med hemslöjdsföreningen.

Halloween den 27 oktober blev en ryslig historia. Föreningen arrangerade maskeraddisco för barnen och efter dansen fick de uppleva en sällan skådad spökvandring. Färden gick till Hembygdsgårdens gamla hus och överallt möttes barnen av läskiga spöken. Den 19 november var det dags för julkafé och pyssel tillsammans med hemslöjdsföreningen. Julmässan med försäljning av hantverk, tunnbröd med mera arrangerades 15 december.

Soppa & Musik

Mylthsylth Kulturförening (som drivs av Jonna Hylén) har i samarbete med Sundsjö hembygdsförening arrangerat två lunchkonserter på hembygdsgården i Torsäng under hösten 2018. Syftet med lunchkonserterna har varit att skapa en trevlig mötesplats för såväl bybor som tillrest publik genom livemusik.

Under hösten 2018 genomfördes två lunchkonserter som båda var lyckade.

●                   28 okt - Jonna Hylén Trio (visjazz)

●                   25 nov - Tomas och Roger (folkmusik)

Många besökare uttryckte att de verkligen uppskattade denna typ av aktivitet på hembygdsgården och det visade sig inte minst av den goda stämningen under arrangemangen. Många tog tillfället i akt att kombinera lunch-konserten med en söndagspromenad dit tillsammans med vänner. Arrangemangen fortsätter under 2019 och tre lunchkonserter är planerade under våren.

Melodikryss

Martin och Stina har arrangerat två gemensamma Melodikryss på hembygdsgården med 10-15 besökare per tillfälle. Det serverades våfflor och kaffe under arrangemangen.

●                   20 oktober

●                   17 november

Totalt beräknas närmare 1000 personer ha deltagit i föreningens evenemang. Därutöver kommer hyresgäster och deltagare i slöjdklubben.

Ideell arbetstid

Uppskattningsvis har föreningens styrelse och medlemmar arbetat ca 3000 timmar ideellt. Medräknat förberedelser och genomförande av aktiviteter, styrelsemöten samt administration utanför möten och aktiviteter.

Skrifter och andra trycksaker

Föreningen har i samarbete med Rissna hembygdsförening och Svenska kyrkan producerat och distribuerat nummer 59 av Sundsjökrönikan.

Kommittéer

Registrerings- och dokumentationskommittén har bestått av Lennart Nilsson och Fredrik Tronde. Ingen registrering av föremål eller dokumentation har genomförts.

Väv och handarbetskommittén har varit vilande

Större renoveringsarbeten

Under hösten har upptäckts en spricka i husgrunden på Hembygdsgården. Styrelsen har tömt grunden på ved och offerter har tagits in och experter har ombetts att undersöka vad som måste göras. Sjökabeln har flutit upp och dykare har lejts för att omfördela sänken och åtgärda problemet. Styrelsen befarar att kabeln måste åtgärdas mer permanent.

Marknadsföring

Hembygdsgården i Torsäng har en Facebooksida.

Där läggs ut information och bilder inför och efter evenemang och andra aktiviteter. Alla som på olika sätt deltar i verksamheten uppmanas att dela med sig av bilder och information.

Inför varje säsong har ett programblad producerats och distribuerats. I detta erbjuds även bokning av festlokal och bakstuga. Medlemmar uppmanas spara detta.

Affischer och flygblad har satts upp och distribuerats i mån av tid och resurser.

På föreningens Hemsida annonseras också aktuella evenemang.

https://www.hembygd.se/sundsjo/ Hemsidan har uppdaterats och fått ett nytt utseende.

I mån av tid och resurser har evenemang marknadsförts genom annonser i kommunbladet och/eller ÖP och LT.

Slöjdklubben

Hembygdsföreningen har hyrt ut lokal till Bräcke hemslöjdsförings Slöjdklubbsverksamhet. Detta innebär att barn och vuxna kommit till hembygdsgården för att slöjda tillsammans. Slöjdklubben har också deltagit vid ett antal evenemang på hembygdsgården. Slöjdklubbens verksamhet är lovvärd och föreningen ser fram emot fortsatt samarbete. Ett exempel på slöjdklubbens verksamhet kan ses i slöjdträdet som ställs ut i Hembygdsgårdens entré.

Vi behöver fler som engagerar sig i föreningens verksamhet.

Fler ideella ger större förankring i samhället. Att delta i ideellt arbete är hälsosamt både för dig som deltar, för samhället och för din hembygdsförening. Vi behöver aktiva medlemmar i alla ådrar som speglar befolkningen i hembygden.

Styrelsen tackar alla medlemmar, gåvogivare och andra som på olika sätt stöttar verksamheten och bidrar till att hembygdsföreningens verksamhet kan drivas vidare.