Bagar Johannes


Bagar Johannes på Tången

Gatuskyltarna Bagarns väg och Bagarns Brygga vid Styrsö Tångenvägen lockar gärna till närmare undersökning av denne bagare. Vem var han?


En uppklädd Johannes i slutet av 1930-talet

Bagarn, Johannes Corneliuson, var född 1875 och uppvuxen i det röda huset på Tångenvägen 14 (Hus 304). Han flyttade senare till det nyuppförda "Slottet" (se nedan) och bodde där tills hustrun dog 1932. Då flyttande han till Tångenvägen 10 (Hus 311), medan tre av hans systrar hela tiden bodde kvar i föräldrahemmet. En karta med markeringar som visar området kan öppnas här. Fadern hette Cornelius Carlson och barnen följdriktigt Corneliuson resp Corneliusdotter. Cornelius var skeppare och handlande och familjen hade kor, häst och höns m m vilka använde Sörängen som betesmark. Gården som hör till stamfastigheten Sörgården, omfattade en god del av området runt Tångenvägen. Cornelius var en av de första på ön (1900) som hade årsabonnemang på telefon - nummer åtta!

Johannes gifte sig 44 år gammal med den 14 år yngre Selma Elisabeth (Lissen) från Blekinge, som dog i cancer redan 1932, blott 43 år gammal. Han engagerade sig i väckelserörelsen som började på öarna i slutet av 1800-talet och var styrelsemedlem i missionsföreningen som startade 1908. Även var han en tid söndagsskoleföreståndare. Johannes drev på 1930 och -40 talen bageri på gården och man hade även livsmedelsbutik sedan gammalt i samma byggnad.


Bagarns butik på 40-talet. Obs skylten med kringlan och "Speceri affär".

Vi har även ett vykort från denna tid som visar byggnaderna och som kan öppnas här. Bageriet är byggnaden med smala skorstenar i bildens centrum. Mjölken, som användes till bakningen och även såldes över disk i lös vikt, förvarades i källarvindens källare (skymt på bilden av huset på andra sidan vägen), eftersom någon is eller kylmaskin inte fanns. På vinden till källarhuset bodde gårdens dräng.


På denna klickbara bild från början av 1900-talet ser vi alla syskonen, från vänster - stående: Alma, Johannes, Anna och sittande: Annika, Carl och Alexandra. Carl flyttade till USA 1891, så han är i hemmasocknen på tillfälligt besök.
 

Man öppnade även ett litet konditori och den byggnaden finns kvar idag på Tångenvägen 16. I denna kunde man bl a köpa bagarns specialitet, en tårta med marängöverdrag och röda och blåa bär som dekoration. Även runda rågkakor och småfranska och allt annat förstås. Systrarna som hette Alexandra, Annicka och Alma hjälpte till i bageri och diversebutiken. På somrarna hjälpte öns unga flickor till med distribution till sommargäster – även på kringliggande öar med roddbåt. Efter att bageriet lags ned fortsatte systrarna att sälja sybehör och tyger en tid. Johannes och Annika dog bägge 1952 och arvet skiftades till släktingar i USA.


Lily Kjellberg arbetade i konditoriet 1931

Bagarns slott och varmbadhuset
Vid förra sekelskiftet, när sommargästerna sökte sommarbostäder, hade Johannes pappa låtit uppföra den stora byggnaden på Tångenvägen 18 av rivningsvirke från Göteborg. Albo-August var byggmästaren. Fastigheten inklusive strandtomt och sjörätt avstyckades senare och såldes 1939. Fastigheten vid stranden avstyckades därifrån och bebyggdes 1990.

Det finns även uppgifter om att Cornelius tillsammans med en sommargäst från Göteborg, Kjellgren, startade det varmbadhus med tillhörande villabyggnad vars byggnader fortfarande finns kvar strax nordost om Slottet. På vissa vykort från sekelskiftet kan man likaså finna "Förlag Cornelius Carlson" men även "Förlag Joh;s Corneliuson". Mångsysslare alltså, som så många andra energiska öbor!

Bagarns brygga
Uppgifter från gamla kartor visar att det som kallades Bagarns brygga (se kartan) tidigt var en anlöpsbrygga för frakter. Redan på 1700-talet ankrade fartyg från Ostindiska Kompaniet i den oftast isfria Vargö håla (norr om Tången) i väntan på rätt tid att starta resan till Kina. Väst om Bagarns gamla brygga finns en stenkista, som ännu kan ses vid lågvatten. Där har fartygen enligt uppgift tagit ombord det sista färskvattnet inför sin långa resa. Bagarn behövde på sin tid mycket ved till sin ugn och den togs iland på bryggan och förvarades i vedboden intill den gamla brandstationen. På 1970-talet tog kommunens hamnbolag Grefab hand om platsen och fyllde ut den samt etablerade en fritidsbåtsbrygga för 30 båtar.


Bagarns brygga med vedbod 1902

Det kom inga arvtagare till någon av syskonen och när de sista dog på 1950-talet ärvdes egendomarna av släktingar i USA. Fastän själva bageriet och butiken inte längre finns, är det ändå trevligt att några av bagarns byggnader finns kvar, varifrån lukten av nybakat bröd fortfarande kan anas.

Bilderna tillhandahållna av Sven Düring och Bert Kjellberg.

Peter Andersson

>> Fler unika bilder om Bagarns >>

 

Förening:

Styrsö Sockens Hembygdsförening

Skapad av: (2012-04-13 14:53:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: Styrsö Sockens Hembygdsförening (2019-02-10 15:39:03) Kontakta föreningen