Ljus i Arbores


Stigen genom Arbores skog är en trevlig genväg mellan Bratten och Byn. Vägen sköts med gemensamma ansträngningar och tidigare fanns kommunal gatubelysning. Denna belysning skadades vid en storm för länge sedan och sedan dess har det tyvärr varit mörkt i skogen. Trots många påstötningar har det inte lyckats att få kommunen att ställa upp.

Men nu har ett samarbete mellan Styrsö Fastighetsägareförening, Stigfinnarna och Hembygdsföreningen resulterat i att föreningarna själva anlägger behövligt ljus. Visst stöd har också erhållits från några samfällighetsföreningar. Elektricitet har anslutits från Finkan som Hembygdsföreningen disponerar och Stigfinnarna gör jobbet med att etablera 23 ljuspunkter och kabel i marken. Fastighetsägarnas fond har bistått med kapitalet för materialet.

Nedan några bilder från anläggningsarbetena. Till hösten blir allt klart och ljuset kopplas på.

Peter Andersson

Ljus i Arbores


Editerad av: Peter Andersson (2019-05-22 12:28:28)
Editerad av: Peter Andersson (2019-05-22 10:23:28)