FO Peterson - byggmästaren


Bland våra kända styrsöbor räknar vi gärna in byggmästaren FO Peterson. Han var vid sekelskiftet 1800/1900 en av Göteborgs mest välrenommerade byggmästare och har uppfört ett stort antal synnerligen vackra och beständiga byggnader i Göteborg. Han bodde i början av 1900-talet som sommargäst med sin familj i villa Berghem, nuvarande Brattenvägen 25 till sin död 1913.

Troligen fattade Frans Oscar Peterson intresse för Styrsö när han 1901 antog utmaningen att uppföra den ytterst pampiga restaurangen och turisthotellet vid Bratten som vi sett så många bilder på. Ytterst anmärkningsvärt är att han lyckades färdigställa hela projektet på mindre än ett år! Var kom alla hantverkare ifrån och var bodde de? 1906 köpte han fastigheten Berghem som en annan känd byggmästare, Anders Johansson köpt av systrarna Öberg femton år tidigare. Johansson byggde på den stora tomten ytterligare sex villor på 1890-talet, enligt sägen till sina döttrar för att ”sockra deras hemgift”. Emellertid gick i vart fall två av husen till hans söner.


Här ser vi Johanssons villor 1902, Berghem med sitt tidtypiska utsiktstorn något till höger, medan Petersons nybyggda turisthotell tronar till höger i fonden


Idag är huset mer avskalat, medan Anders Johanssons hus till höger i bild numera återfått sin glans, troligen ännu högre än den ursprungliga

Dessa ”grosshandlarvillor” ägdes under 1900-talet av framstående göteborgare. Ett bra stycke på 1900-talet ägdes Berghem av släkten Lange, som har anor från Rudolf Lange på Brännö - den "morfar som berättat" för Lasse Dahlquist, enligt visan. En annan familj var Gyllenhammars. Pehr Gyllenhammar (född 1901) bodde här med sin familj på 1950-talet och sonen, vår kände Pehr G Gyllenhammar (bl a Volvo) och systern Anne har trampat Styrsös gränder på sin tid. Andra prominenta innehavare var Sven Söderberg i Söderberg & Haak – en fortfarande ledande järn- och stålgrossist.


Anne Gyllenhammar (ansiktet hitåt) gifte sig med Lars Hjörne (Peters far) intill


FO Peterson 1845-1913

Under sina verksamma år uppförde FO flera kända byggnader i Göteborg, bl a Riksbanken och Grand Hotell Haglund vid Södra Hamngatan, Navigationsskolan (nuv. Sjöbefälsskolan), Gamla Handelsinstitutet vid Läroverksgatan, Televerket vid Kaserntorget (kontraktssumma 740.000 kr), Göta Artilleriregemente vid Kviberg, Oskar Fredriks kyrka, Örgryte Nya kyrka, Försäkrings AB Svea (nuvarande Universitetets klassiska institution) vid Västra Hamngatan, Härlanda fängelse, Göteborgs Slakthus, Landsarkivet samt slöjdföreningens skola (nuvarande Konstindustriskolan).


F d Televerkets byggnad på Kaserntorget stod klar 1912 och är ett av våra vackraste exempel på kraftfull svensk jugendstil med djurornamentik i sträng granit

Utanför Göteborg uppförde företaget bl a Göta Trängkår och Livregementets Husarer i Skövde samt Älvsborgs Regemente i Borås samt stadens rådhus.

Man måste beundra det gamla lärlings/gesällsystemet som kunde uppfostra raska och villiga personer till sådana stordåd som FO Peterson kunde ge prov på. Hans ande måtte ha hållit sig kvar i företaget för det är fortfarande verksamt som Sveriges äldsta byggföretag – 148 år (2018) sedan starten 1870. Det är en imponerande prestation som kan tjäna till inspiration för dagens samhällsbyggare, vilka kanhända inte alltid har den rätta långsiktigheten som första prioritet.

Peter Andersson

>> Läs mer om FO Peterson här! >>


 

Förening:

Styrsö Sockens Hembygdsförening

Skapad av: (2018-07-06 15:53:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Styrsö Sockens Hembygdsförening (2021-03-09 09:25:03) Kontakta föreningen