Kulturum Bratten


Skärgårdens Kulturrum – en spännande tanke!

En liten grupp på Styrsö har börjat fundera på att skapa ett kulturcentrum för Södra skärgården, ett Skärgårdens Kulturrum. Det finns en enorm potential i form av alla våra konstnärer och kulturarbetare och ett stort behov av att samlas och bedriva kulturella aktiviteter till förmån för alla oss som bor i Skärgården och inte minst för alla våra besökare.

Anders Lövqvist från Styrsö har skrivit ner sin vision som vi vill publicera här. Jag tycker den är härligt entusiasmerande och kan fungera som en startpunkt för en diskussion om vad vi måhända borde ha och hur vi i så fall ser till att skapa det.

Jag tror att det finns mer än det som nämns i Anders’ vision som kan och bör vara del av ett sådant projekt. Behovet att skapa inkomstbringande aktiviteter skall nog understrykas, bland annat i form av turistinformation/turistaffär samt konferensverksamhet och servering i samarbete med nu befintliga Öbergska Caféet och Brattens Wärdshus, mm, mm. För just Bratten är ju ett ganska naturligt nav i Södra skärgården!

Vi vill gärna starta en bred diskussion om detta. Därför lägger vi ut detta på SiS’, Styrsö i Samverkans, på SSiS’, Södra Skärgården i Samverkans samt Hembygdsföreningens hemsidor. Vi hoppas också att diskussionen kan komma igång inom dessa organisationers FB-grupper. Vill ni ta kontakt direkt så går det bra att skicka mejl till mig; [email protected] eller kontakta Carin Asplund via Facebook.

>> Hämta Anders vision! >>

Läs och inspireras!
Gustaf Asplund
Sammankallande i SiS

Förening:

Styrsö Sockens Hembygdsförening

Skapad av: (2018-07-08 17:23:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Styrsö Sockens Hembygdsförening (2019-02-11 11:13:59) Kontakta föreningen