Västkustfisk och Västkustfolk


Vi stötte på en bra film från 1948 som handlar om fiskebåtar och dess motorer. Även tillverkning av trätunnor och nät för fisket och hur auktionen gick till i Göteborgs fiskehamn. Bergs varv på Hälsö och Skandiamotorns tillverkning i Lysekil beskrivs. För fiskarna i vår socken var dessa industrier säkert mycket betydelsefulla och de förtjänar att påminnas om även om de låg lite högre upp på kusten.


Hårt arbete att bärga snörpvaden

Skandiaverken hade en lång och stormig historia när man 1987 slutligen slutade med motortillverkningen. Familjeföretaget Berg å andra sidan startade 1912 på Hälsö och utvecklades till en framgångsrik propellerfabrik. Denna såldes 1979 till Caterpillar och är idag det största företaget i Öckerö kommun. Intressant att notera är att smeden och båtbyggaren J W Berg i början av 1900-talet hade arbetat för Laurentius Laurin i det som skulle bli just Skandiaverken.

Man imponeras i filmen av Skandiaverkens stora maskinhallar och alla stora mekaniska maskiner. Det grundades av Laurentius (Lars) Laurin 1899 och som många andra industriföretag ägnade man sig åt skilda produktioner, innan man specialiserade sig på motorer för fiskebåtar. Man förde under hela 1900-talet en kamp mot det konkurrerande Bolinders i Stockholm med råoljemotorer av tändkuletyp. Det typiska dunk – dunk – dunk ifrån den långa skorstenen som man fortfarande kan få höra! Den gamla fabriken i Lysekil rymmer idag ett välskött museum.

Ett kuriosum är att Laurentius son Arvid visade teknisk begåvning och efter studier på Chalmers arbetade han en tid på faderns företag. Men Arvid Laurin (1901 - 1998) började snart ägna sig åt segling och båtkonstruktion – speciellt havskryssare av Laurintyp – en stadig långkölad båt av kostertyp som byggdes i ett flertal storlekar, t ex L28.


Tillverkning av silltunnor

Med detta sagt kan vi inrikta oss på själva filmen. Den är alltså från 1948 och har restaurerats och tillhandahålls av den statliga stiftelsen Svenska Filminstitutet och dess division Filmarkivet. Filmen är ca 14 minuter lång. Och glöm inte att klicka upp bilden till fullskärm!

2018-11-01

>> Länk till filmen Kring Västkustfisk och Västkustfolk >>

>> Mer om fisket i gamla tider >>

 

Förening:

Styrsö Sockens Hembygdsförening

Skapad av: (2018-08-06 11:13:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Styrsö Sockens Hembygdsförening (2019-02-17 17:21:14) Kontakta föreningen