Styrsö Sockens Hembygdsförening

Medlemskap

 

Alla intresserade är välkomna att bli medlemmar i Styrsö Sockens hembygdsförening.

Medlemskapet kostar 100 kr per kalenderår och medlem.

Beloppet betalas med fördel in på plusgiro 4 49 09-0

Vänligen ange namn, adress och mejladress för vårt medlemsregister! Vi behöver också födelseår för visst kommunalt stöd.

Läs våra stadgar (2014)