Styrsö Sockens Hembygdsförening

Litteratur

På vårt kansli i Öbergska huset har vi mycket litteratur och bildsamlingar från Styrsö Socken. En del har vi till salu och annat för egna studier. Vi arbetar med att göra listor på tillgängligt material. Hembygdsrummet är öppet på samma tider som Café Öbergska.

Ny bok av Lars Tobisson

Efter den fina ”Sommargäster på Styrsö” som gavs ut 2011 återkommer nu Tobisson med en ytterst intressant och lärorik bok – ”Styrsö – förr och nu”.

Fokus ligger på gamla och nya fotografier, från 1800-talet och framåt. Vi får en guidad tur runt ön med berättelser om de fyra bydelarna och något om dess hus. Boken bör inte saknas i någon bokhylla! Finns att köpa på Öbergska och Anna-Lottas Presentbod.


Skärgårdsbiblioteken

En självklar källa för litteratur – som man ofta glömmer – är våra bibliotek. Där finns inte bara massor av skönlitteratur, utan även mycket samlat om vår socken. Som tur är har vi väldigt fin service i vårt område och du kan läsa mer här.


Ny skrift om lokal demokrati

Ulla Herlitz har medverkat i en ny idéskrift om lokal demokrati, lokal planering och lokal ekonomi. 44 lättlästa och inspirerande sidor med lokalt utvecklingsarbete i Svågadalen, på Koster och i Röstånga som förebilder och spjutspetsar.

Ladda ner som pdf här!


Stora Sockenboken

StyrsoSockenbok
 
 
Hembygdsföreningen kan presentera
hela den stora Sockenboken av Odenvik/Danbratt i digital upplaga. Klicka på boken!


Köp hos oss på Öbergska:


Johanna Hård – En sjörövarhistoria

Marianne Kindgren och Birgitta Tingdal har lagt ned mycket forskarmöda att söka klargöra personen som skylldes för anstiftan till den våldsamma händelsen 1823. Några personer från Vrångö uppbringade norr om Skagen en dansk segeljakt, mördade besättningen och plundrade en del av lasten. Med innehav av svenske kungens kaparbrev under kriget med Danmark nio år tidigare kunde händelsen varit hjältemodig, men nu var det blott och bart sjöröveri.
    Händelsen är nogsamt beskriven redan för 50 år sedan av Folke Danbratt i boken ”Strandad jakt”, men först nu är den förmenta huvudpersonens liv klarlagt.
    Vi får följa Johanna på sin brokiga väg från Majorna, via Kvarnberget till Bällskär på Hisingen. 1813 bor hon på Vargö med salteribokhållaren Fredrik Hård. Vid dennes död flyttar hon en tid till Öbergska på Bratten innan hon tar plats på Vrångö. Efter olycklig tid i Göteborgs häkten flyttar hon slutligen till Stockholm där hon slutar sina dagar 1851.
    Boken är mycket faktaspäckad och noggrann, men samtidigt underhållande med några egna fiktiva berättelser. Beställ via: marianne.kindgren at telia.com eller birgitta.tingdal at bredband.net


Båtar o människor
Båtar och människor…
I gamla tider levde sjömän, fiskare och jordbrukare relativt isolerade i Göteborgs södra skärgård. För stadsborna upplevdes området utanför hamngränserna länge outforskat och avlägset. Men i mitten av 1800-talet blev det allt mer populärt att göra söndagsutflykter till de närliggande öarna. I takt med att allt fler badanläggningar med hotell och restauranger öppnade, utvecklades även passagerarbåtstrafiken med funktionella ångbåtar.
    Genom historien har båttrafikens huvudsakliga funktion successivt ändrats och fastlandsförbindelsen har fått en ny roll till att idag främst serva de åretruntboende. Att klara öbornas behov av arbetspendling och samtidigt att frakta alla sommarturister har alltid varit utmaning för trafikutövarna.
    Trafikutvecklingen har varit enorm och gått hand i hand med samhällsstrukturens förändring i Södra skärgården. För att ge läsaren en helhetsbild av utvecklingen redogör boken därför även för öbornas vardagssituation.


Öbergskans 700 årÖbergskans 200 år

Till Hembygdsföreningens jubileum av vårt eget paradhus Öbergska som fyller 200 år – har vi producerat en faktaspäckad skrift om byggnadens och Öbergskans liv. Även har en trevlig skröna smugit sig in i boken!

Läs mer om boken och beställ den här!Helge Bjulén var en Brännöbo som ägnade mycket tid åt historisk forskning. Läs mer om hans intressanta böcker!


uppslag
1930-talet – möte mellan gammalt och nytt
Till vårt 70-årsjubilum 2007 producerade vi denna skrift med ögonblicksbilder och texter med fokus på Södra Skärgårdens 1930-tal.


Trabiten_700hTidskriften Träbiten nr 152
Skrift från 2011 på 60 sidor om Södra Skärgården av Föreningen Allmogebåtar. Behandlar utförligt vår äldre historia, fisket, Vinga, fraktfart, lotsar, och andra mycket intressanta detaljer om våra öar.


Styrsö Sockenbok från 1966 av Odenvik/Danbratt
Digitaliserad upplaga som går att söka i med vanliga sökredskap.

Det gamla Göteborg av C. R. A. Fredberg
Digitaliserad utgåva i projekt Runeberg – alla tre delarna – sökbar. Avsnittet om Södra Skärgården finns i del 3 och börjar på sid 863.

Styrsö från Istid till nutid
En utmärkt skrift utarbetad av Göteborgs Museum som inte längre går att köpa, kan man ladda ned i pdf härifrån i tre delar:

Styrsö från Istid till nutid del 1

Styrsö från Istid till nutid del 2

Styrsö från Istid till nutid del 3

Byggnadsinventering 1982
AnnMari Westerlind kom 1982 ut med sin fina dokumentation:
Kustorter i Göteborg och Bohus län – Göteborgs södra skärgård.
64 sidor ovärdelig och kunnig redogörelse med trevliga bilder och teckningar från förr och nu.

Styrsöbolagets broschyr
Vidare kan man hämta Styrsöbolagets 24-sidiga information (2014) om öarna och skärgårdstrafiken:
Styrsöbolaget

Fler skrifter kommer att presenteras.