Styrsö Sockens Hembygdsförening

Liten Karin från Asperö

Alice Rörberg sjöng på cafékvällen den 5 oktober 2012 denna okända visa. Det rör sig om Lasse Dahlquists egen lite omvända travesti på folkvisan Liten Karin*) Den faktiska händelsen med den stränge länsmannen inträffade i början av 1700-talet och beskrivs på sidan 469 i Danbratts ”Styrsö socken”.

För visans tillkomst görs gällande av trovärdiga personer att den kände tidningsmannen Harry Hjörne hade fått höra om den övernitiske länsmannen. Harry (som var farfar till Peter Hjörne) hade sommarvistelse på Styrsö Bratten i mitten på 1900-talet och ville nu att det skulle skrivas en visa om det som inträffade på 1700-talet. Några visdiktare tillfrågades, bl a Hagge Geigert och Lasse Dahlquist och det var Lasse som åtog sig uppdraget att skriva om den stackars Karin Eriksdotter på Asperö.

Notbladet i original har tillhandahållits av Alice genom Lasses son Bob Dahlquist. Texten handlar om en faktisk händelse, där en nitisk länsman upprätthåller ”ordningen” i sin jurisdiktion.

Hembygdsföreningens sånggrupp har gjort en inspelning som du kan höra här (1,4 MB).

Liten Karin från Asperö

Liten Karin går som piga
på det sommarfagra Asperö.
Hårda tider, skatter stiga
nya männskor födas – andra dö.
Fattigdom och svält, elände;
aldrig hände
att det kom en sagoprins till pigan
Karin ifrån Asperö.

Liten Karin gick och drömde
Om att klä sig som en rik mamsell.
På den hemlighet hon gömde,
sydde hon i lönndom varje kväll.
Ty hon ville gärna sätta
silkehätta
på de blonda lockar som krönte
Karin ifrån Asperö.

Liten Karin går att möta
vännen som hon i sitt hjärta bär.
Röd om kinden med den söta
silkehättan som nu henne klär.
Men vid grinden länsman stannar
och förbannar
Denna fåvitskhet hon visar, lilla
Karin ifrån Asperö.

Liten Karin bakom galler
får nu sona för sin kvinnlighet.
Salta tårar sakta faller
på den kind som nyss var kärlekshet.
Ty all högfärd är förbjuden
säger buden.
Lagens starka arm slog ner på pigan
Karin ifrån Asperö.

*) I Nordisk Familjebok kan vi läsa om Liten Karin:
”Liten Karin, en folkvisa, som är mycket spridd i de germanska länderna, i synnerhet i Sverige (”Och liten Karin tjänte’ etc.) och Danmark, förhärligar en oskuldsren ungmö, hvilken ej låter locka sig af en pliktförgäten furstes lysande anbud, utan föredrager döden framför vanäran och, sedan hon inneslutits i spiktunnan, som kringrullas, föres till himmelen i skepnad af en hvit dufva. Mindre kändt torde vara, att denna lilla romans är en förenklad och världslig omstöpning af en fornkatolsk martyr-historia, hvars hjältinna är helgonet Katarina från Alexandria. Denna legend om den heliga Katarina inkom till Sverige åtminstone före midten af 1300-talet.”

Alice Rörberg och Olle Köhler

>> Till cafékvällen på Öbergska >>