Styrsö Sockens Hembygdsförening

2 oktober 2017

Tre av oss i trädgårdsgruppen har klippt buxbomsticklingar på Corellska tomten för att reparera häcken under mullbärsträdet. Det ska göras nu på hösten och vi har tillåtelse av markägaren. Andrej, trädgårdsmästare på Bratten ska ju beskära mullbärsträdet i februari nästa år.

På måndagarna har vi nu börjat packa fröer inomhus och planera för julmarknaden. Vi träffas varje måndag kl 14.00.

Det mesta i landen har börjat vissna men planeringen inför trädgårdssäsongen 2018 är i full gång. Vi hoppas få till en snygg skiss över alla våra växter och plantor. Det skall bli skönt att få vårt mullbärsträd beskuret. Det har vuxit sig alldeles för stort!

Här har vi en vacker sommarblomma som nu får komma inomhus undan frosten.
Allt går i vila!

Inger