Styrsö Sockens Hembygdsförening

Sten A Olsson

StenAOlsson

Sten Allan Olsson, född 1916, är en svensk redare, grundare av Stenasfären. Han var son till skepparen Gustav Olsson från Donsö. Far till Dan Sten Olsson.

Sten A Olsson började som 23-åring att köpa och sälja skrot. Han köpte 1946 tre skrotade systerfartyg och byggde ihop dem till ett fungerande fartyg för att användas till egna frakter. 1962 inledde han passagerartrafik mellan Sverige och Danmark. 1976 levererades det första offshore-fartyget vilket markerade starten av Stena Offshore och 1981 bildades Stena Fastigheter genom uppköp av ett fastighetsbolag. Stena Bulk bildades 1982 för att befrakta och äga tankfartyg. 1983 tog sonen Dan Sten Olsson över och har vidareutvecklat bolagen till en internationell koncern.

På Donsö har ortsbefolkningen alltid fullt upp med sin egen vardag och livet är inte direkt tillrättalagt för turisten. Man har till och med en egen dialekt, eller i alla fall en accent. Något hårdare och med mer slanguttryck än till exempel grannen i söder, Vrångö. Ön är också förbunden med Styrsö med en bro. Lite skämtsamt sägs det att styrsöborna över lag uppskattar förbindelsen med grannarna. Men på Donsö är man lite mer skeptiska. Man har ju fullt upp med sitt, som sagt:

– Det var la käckt med en bro, säger styrsöbon.
– Med all den betongen kunde man istället ha byggt en mur runt ön, säger donsöbon.

Det berättas också en historia om när Sten Allan var ute och besökte sin barndoms ö. Där träffade han sin barndomskamrat Artur. Kamraten hade inte lämnat Donsö. Han var ungkarl och hade jobbat som ålefeskare på sommaren och skomakare på vintern. De satt i Arturs verkstad och talade om gamla tider. Artur hade alltid varit väldigt ordningssam och det var rent och snyggt i lokalen, varpå Sten Allan sa:

– Det har trots allt gått bra för dig här på Donsö, Artur.
– Dä kunne dä gjort för deg mä, um du stannat kvar här på öa och skött deg!

Sten A Olsson avled 2013 vid en ålder av 96 år närmast sörjd av barnen Madeleine, Dan, Stefan och Christofer med familjer.

Läs mer på Wikipedia.