Styrsö Sockens Hembygdsförening

Peter Silfverskiöld

Silverskiold_portr

Dr Peter Didrik Silfverskiöld 1860-1940

En berömvärd person som i hög grad bidragit till Styrsös utveckling är doktor Peter Silfverskiöld. Han var verksam 1890 till 1924 med främst behandling av tuberkulos hos unga och hans ansträngningar kröntes 1908 med invigningen av det närmast gigantiska kustsjukhuset som låg intill dagens Pensionat Skäret på platsen för dagens låga kontors/servicebyggnad.
      Efter ett lyckat försök 1890 med kurvistelse på Tången för de sjuka etablerades Havskuranstalten 1893 med ett sommarsjukhus i trä något norr om det senare byggda Kustsjukhuset i fyra våningar av solitt tegel.

Kustsjukhuset ca 1910 med Skäret och Donsö hamn i bakgrunden, Solvik till höger

Dr. Silfverskiöld gjorde flera studieresor till Europas kulturstäder. Han gav även ut ett större antal skrifter och uppsatser, dels populära, dels vetenskapliga. Dessa behandlade allmän hälsovård, nykterhetsfrågor, tobaksbruk och sedlighet m.m.
      Silfverskiöld köpte tidigt Villa Solvik, en fastighet som än i dag står kvar nära Styrsö Skärets brygga. Han tog initiativ till och skapade i denna fastighet alkoholistvårdanstalten Solvik, vars läkare han var från 1908 till 1917. Detta var i Västra Sveriges Blåbandförbunds regi.
      I Villa Solvik hade Silfverskiöld även sin bostad under några år där han även bedrev privatmottagning. Han räknades som en av de mest framstående personerna inom ”Sällskapet Arbores” där han var ordförande 1899-1909.
      År 1924 lämnade Dr. Silfverskiöld sin befattning som läkare och föreståndare för Styrsö Kustsjukhus. Han hade då varit dess läkare i 34 år, men sitt engagemang för verksamheten hade han kvar och den som mötte en välklädd äldre herre på promenad i sjukhusets park en tidig morgon, hade förmodligen äran av att kunna få byta några ord med doktor Peter Silfverskiöld.

Silverskiold_Vasaplatsen2_1024Dr Silfverblad med hustru Anna Sofia musicerar i bostaden på Vasaplatsen 2

Silfverskiöld var förmodligen ingen person som framträdde på arenorna för att söka stöd för sina visioner, utan han sökte och lyckades med att bygga en bekantskapkrets bland samhällets inflytelserika och solida grupper. Och den bekantskapen nyttjade han väl, då det gällde att få stöd för angelägna projekt och få dem finansierade och därmed förverkligade. I dag skulle vi säga att han hade stort kontaktnät och var en god lobbyist.
      Silfverskiöld såg även det förträffliga i telefonin och tog initiativet till att få telegrafstation på Styrsö år 1901.
      Det är mycket som Peter Silfverskiöld ska hedras och äras för, men hans engagemang för skärgården och dess människor var även det mycket stort. Om det nu var så att Evert Taube kom ur ett brusande hav så kan vi väl tillåta oss att säga, att Peter Silfverskiöld kom till och verkade i ett brusande hav. Ett hav med en skärgård som han nästintill vigde sitt liv åt. Nog är det så att vi kan tillskriva Peter Silfverskiöld en stor del i det att Inbjudan till Bohuslän och allt annat blev skaldat. Kanske kan man anta att Evert i sin himmel instämmer i detta. Han sa ju själv om den ödesdigra vinterdagen 1890: ”Då doktor Silfverskiöld några timmar efter min födsel kom för att bekräfta mig som dödfödd, valde han istället att daska liv i mig”.

Villa Kungsviken på platsen för Styrsöhemmet på Bratten. Ursprungligen uppförd i Trädgårdsföreningen 1858 som restauration och flyttad till Styrsö 1887, sedermera bostad för Silfverskiöld.

Peter Silfverskiöld gick bort 1940 och ligger begravd på Styrsö kyrkogård. 1980 bildades stiftelsen Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond efter upplösandet av Föreningen Styrsö Kustsanatorium och tillgångarna överfördes. Över tio miljoner kronor av avkastningen har sedan dess beviljats som bidrag till barn och ungdomar med sjukdom eller funktionshinder och stöd för medicinsk forskning gällande barn och ungdom med sjukdom/funktionshinder. Kommunen övertog Kustsjukhuset 1975 och det revs 1981.

Text och fakta ur Frank Engelbrektssons bok, Styrsö Kustsjukhus – en insulär vård över 60 år (ISBN 978-91-633-1816-0), som berättar mycket mer om denna viktiga del av Styrsös historia. Frank arbetade själv på sjukhuset 1970-80, som då drevs som vårdhem för psykiskt funktionsnedsatta.

Lyssna här på ett skillingtryck om en bröstsjuk flicka.

Peter Andersson