Styrsö Sockens Hembygdsförening

Mårten Oxenstierna

Mårten Gabriel Leijonsköld Oxenstierna

Under en tid tjänstgjorde denna märklige adelsman som kustroddare (tullassistent) i Göteborg och var bosatt på Styrsö Tången. För allmänheten är han kanske mest känd som författare till den kända sjöromanen ”Konungens kapare” (1891) om Lasse i Gatan, vilken seglade som kapare för Karl XII. För styrsöbor gjorde han sig även känd som utgivaren av Tångusen – ett veckoblad som utkom sommaren 1873.

Mårten 70 år

Mårten var född och uppvuxen på Ingelsby herrgård i Tibro. Han var ägare till Stjärnviks säteri och Rödesunds varv i Karlsborg och var att betrakta som en förmögen dandy. Han gjorde sin första bekantskap med västkusten och Göteborgs skärgård omkring 1863. Snart kom han att se Lilla Känsö (Rönnskär) som hemmahamn för sig och ”Sjöfröken”, en liten lustkutter som han låtit bygga åt sig på Rödesunds varv. Här började han även odla sina konstnärsintressen, i form av författande samt att måla i olja.

Efter att räddat ättens heder genom att offra sin förmögenhet, tog Mårten 1868 tjänst som extra ordinarie kustroddare vid Kalvsunds tullstation med stationeringar på bland andra Vrångö, Känsö och Onsala. Under sin tid i Onsala samlade han material till berättelsen om ”Lars i Gatan”. Detta material kom sedan att ligga till grund för sjöromanen ”Konungens Kapare”, den roman han lär vara som mest känd för.

Den senare delen av Mårtens vistelse i Göteborgs skärgård bodde han på Styrsö Tången, där han var inneboende hos Johan Edvard Nilsson. Här såg han hur Styrsö började ta form av ett sommarparadis för Göteborgssocieteten. Under åtta sommarveckor kom han att ge ut tidningen ”Tångusen”, vilken främst riktade sig till dessa sommargästpionjärer. Sommaren 1874 lämnade Mårten Styrsö och blev jaktuppsyningsman inom Nyköpings tullkammardistrikt på ostkusten.

Mårten i uniform

Frank Engelbrektsson har skrivit en bok om denne man med titeln: Kustroddaren Mårten Gabriel Leijonsköld Oxenstierna – som finns att köpa på bl a Öbergska. Även finns ett nytryck av alla Tångusen att köpa hos oss. Det är Frank som ställt bilderna till vårt förfogande.

En sida ur Tångusen från 1873