Styrsö Sockens Hembygdsförening

Lennart Torstensson

Till de kända styrsöborna kan man – om man tänjer lite på fakta – räkna greven och generalguvernören Lennart Torstensson!


De storpolitiska uppgörelserna under stormaktstiden (1611-1718) berörde i viss mån även vår socken. Som belöning för synnerligen förtjänstfulla insatser i 30-åriga krigets Tyskland förlänades Lennart Torstensson skatteintäkterna från Styrsö Nordgård. Denna intäkt – gårdens ”skattepersedel” – var lagfaren egendom och inskriven i lagfartsboken. Efter stormaktstiden återgick åbornas skyldighet att betala skatt till staten. *)

Torstensson lät annars bygga bl a det som nu är Göteborgs äldsta bostadshus, Residenset på Södra Hamngatan 1. Byggnaden blev färdigställd 1650. Lennart Torstensson avled 1651 och huset hyrdes därefter ut till Karl X Gustav som kungahus och här hölls riksdag 1658. På natten mellan den 12 och 13 februari 1660 avled Karl X Gustav av en influensa i byggnaden.

Sedan år 1700 är huset landshövdingeresidens. Det har under årens lopp byggts till och om ett antal gånger.

Läs mer om Lennart Torstensson!


Residenset 1860

*) Lars Tobisson, ”Sommargäster på Styrsö”