Styrsö Sockens Hembygdsförening

Styrsö 1950

På 1950-talet bodde Georg och Elsa Bodén i villan på Braviks Huvud nr 6 intill den så kallade ”Rumpviken”. Vi har av släktingar fått ett bildalbum som visar sommarlivet på Styrsö 1950.

Marinette Törnqvist har skannat och vi har lagt upp några intressanta och typiska bilder från den tiden. Alla bilder är klickbara för närmare studium.

Träpiren på bilden låg något väster om Stenpiren. All trafik till och från skärgården anlöpte här. Piren revs 1954


När sommargästerna etablerade sig inför sommarens vistelse var Brattens brygga full med allehanda resgods. Hotell Kattegatt i bakgrunden.


Företagsamma öbor var inte sena med att hjälpa till med transporten till sommarbostaden. Här har vi ett slags lastfordon som ersatt de tidigare hästkärrorna.


Oskar Karlsson med sin ”Hakefjord” var på den tiden nästan ensam om att köra tyngre transporter i Södra Skärgården. Mjölk- och vattendistributör Pettersson mitt i bild och mannen med mössan är Pelle Karlsson som också var en flitig handelsman.


Arlas mjölkbutik låg på Brattenvägen 20, mittemot vägskälet till Braviks strand. Sålde givetvis också grädde vilketförutan ”kaffe var som kärlek utan kyssar…”


Här plockar fotografen själv körsbär i egen trädgård vid villan.


Här en bild från Flaggberget mot Snobbrännan och Mosskullen i nordost. Mindre med överbuskiga träd på den tiden!


Många omvittnar det särdeles goda kaffebrödet som Ödmans sålde på Brattenvägen 61.


Man anar en viss saknad hos fotografen i denna bild över den forna men nu så avskalade gamla badrestaurangen.


I väntan på båten på Bratten syns i bakre raden Ulf Trägårdh vars släkt bor kvar här, Lars Hjörne och Anne Gyllenhammar som gifte sig påföljande år, föräldrar till Peter Hjörne, Göteborgs-Posten


DammTuristhotellet och restaurangen vid Bratten behövde mycket vatten för sin drift och man hade flera dammar på sluttningen ovanför som täckte detta behov. Kommunalt vatten kom inte förrän på 1970-talet.


Här ser vi Georg Bodén på väg in till stan en sommarmorgon. Intressant är Bergströms kiosk som låg bakom Wärdshuset och ut mot där parkeringsplatsen finns idag. I bakgrunden Öbergska huset. Läs mer om kiosken!


Varmbadhuset vid Bratten hade ett tjusigt sommarcafé åt öster. Här ser man också den gamla vänthallen med kiosken.


Ingen ovanlig syn på med trängsel på söndagseftermiddagarna när badgäster och andra skulle tillbaka till stan. Nästan likadant idag!